Błąd medyczny – blog

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jakie wyglądają regulacje prawne? Powyższe zarządzenie zostało zapisane w artykule szóstym, znajdującym się w drugim rozdziale ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Pacjencie, masz prawo Czytaj dalej »

Sepsa u noworodka – przyczyny Sepsa, inaczej nazywana również posocznicą, to poważna infekcja, wywoływana najczęściej przez bakterie. Jest niezwykle niebezpieczna, gdyż może doprowadzić do zaburzeń w wielu narządach: nerkach, płucach, mózgu, a nawet do śmierci niemowlaka. W grupie największego ryzyka znajdują się zaś wcześniaki, bo ich układ odpornościowy nie jest odpowiednio rozwinięty. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych Czytaj dalej »

Odpowiedzialność cywilna lekarza Kluczową kwestią w odpowiedzialności cywilnej jest to, aby człowiek wyrządzający szkodę innej osobie, poniósł konsekwencje majątkowe. Dla poszkodowanego, efektem końcowym ma być zaś uzyskanie stosownej rekompensaty za  doznany ból i cierpienie. Jednakże, aby pacjent miał na nią szansę, konieczne jest udowodnienie następujących przesłanek: medyk naruszył ustalone reguły postępowania (działał niezgodnie z wiedzą i Czytaj dalej »

Konflikt serologiczny w układzie Rh– groźne konsekwencje Zdaniem specjalistów, obecnie przeważają konflikty o charakterze AB0, a te związanie z układem Rh występują tylko sporadycznie. Jednakże, gdy dochodzi do takiej niezgodności, należy się liczyć z poważnymi powikłaniami. Nioworodek rodzi się bowiem w ciężkim stanie, z niewydolnością wielonarządową i kwasicą metaboliczną. bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij Czytaj dalej »

118Wody płodowe zielone – co powoduje zmianę zabarwienia? W chwili, gdy poród przebiega w sposób prawidłowy, płyn owodniowy ma przeźroczystą, słomkową barwę. Wobec tego, w momencie zaobserwowania innego koloru: czerwonego, brunatnego czy zielonego, trzeba niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej. Jakie czynniki powodują taką sytuację? Wystąpienie zielonych wód płodowych może być ściśle związane z Czytaj dalej »

Krwotok po porodzie Krwotok położniczy jest najczęstszą przyczyną zgonów okołoporodowych matek na świecie oraz trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów matek bezpośrednio związanych z ciążą.  Wczesne rozpoznanie i intensywne leczenie krwotoku położniczego mają niebagatelne znaczenie i najczęściej dają zamierzony rezultat w postaci poprawy wyników położniczych bezpłatna konsultacja prwana Zamknij lub wciśnij ESC Krwotok po porodzie – czynniki ryzyka Kobiety Czytaj dalej »

Konflikt serologiczny U ludzi wyróżnia się cztery główne grupy krwi: A, B, AB, 0. Nie bez znaczenia jest również antygen (czynnik) Rh, który występuje u 85% populacji ludzkiej. Pozostałe 15% nie posiada tego czynnika, w związku czym określa się ich Rh ujemnymi. Niezgodność w zakresie czynnika Rh, czyli sytuacja, w której matka ma grupę Rh Czytaj dalej »

Medyczna dokumentacja pacjenta – prawo do dostępu Wgląd do dokumentacji leczenia jest podstawowym prawem każdego chorego, spisanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wynika z niej, że każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek udostępnić dokumentację zarówno kuracjuszowi, jak i osobie przez niego upoważnionej. bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Medyczna Czytaj dalej »

Zgłoszenie zdarzenia medycznego – przepisy prawne Z każdym rokiem wzrasta liczba osób, które ucierpiały w skutek pomyłek lekarzy. Jedną z głównych kwestii, notorycznie nurtującą pacjentów, jest sposób zawiadomienia o nieprzyjemnym incydencie. Samo pojęcie zdarzenia medycznego odnosi się zarówno do uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia, a nawet zgonu poszkodowanego. Niebezpieczne konsekwencje mogą wynikać z niezgodnych z bieżącą wiedzą medyczną: diagnozy, która przyczyniła się do niewłaściwego Czytaj dalej »

Odszkodowanie od szpitala za błąd w sztuce lekarskiej Omyłka w sztuce lekarskiej, zwana także błędem medycznym, to naruszenie zasad, które zostały wypracowane na podstawie nauki i praktyki. Wszelkiego rodzaju uchybienia można podzielić na następujące kategorie: przy diagnozie: mamy z nimi do czynienia, gdy personel szpitala niewłaściwie definiuje objawy W efekcie może dojść do stwierdzenia odmiennego            schorzenia lub zaaplikowania złego leczenia. w trakcie leczenia: dzieje się wtedy, gdy zastosowano prawidłowe rozpoznanie u badanego, ale wykorzystano nienależyty sposób terapii Czytaj dalej »

1 2 9