Błąd medyczny – blog

Zgłoszenie zdarzenia medycznego – przepisy prawne Z każdym rokiem wzrasta liczba osób, które ucierpiały w skutek pomyłek lekarzy. Jedną z głównych kwestii, notorycznie nurtującą pacjentów, jest sposób zawiadomienia o nieprzyjemnym incydencie. Samo pojęcie zdarzenia medycznego odnosi się zarówno do uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia, a nawet zgonu poszkodowanego. Niebezpieczne konsekwencje mogą wynikać z niezgodnych z bieżącą wiedzą medyczną: diagnozy, która przyczyniła się do niewłaściwego Czytaj dalej »

Odszkodowanie od szpitala za błąd w sztuce lekarskiej Omyłka w sztuce lekarskiej, zwana także błędem medycznym, to naruszenie zasad, które zostały wypracowane na podstawie nauki i praktyki. Wszelkiego rodzaju uchybienia można podzielić na następujące kategorie: przy diagnozie: mamy z nimi do czynienia, gdy personel szpitala niewłaściwie definiuje objawy W efekcie może dojść do stwierdzenia odmiennego            schorzenia lub zaaplikowania złego leczenia. w trakcie leczenia: dzieje się wtedy, gdy zastosowano prawidłowe rozpoznanie u badanego, ale wykorzystano nienależyty sposób terapii Czytaj dalej »

Błąd lekarski – czy powinien kończyć się zakazem wykonywania zawodu? Błąd lekarski, a rola rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Każdego roku do tego kolegium wpływa ponad trzy tysiące skarg na zachowanie personelu szpitala. Połowa z nich dotyczy zaś błędów medycznych. Przedstawiciele tej instytucji skarżą się jednak, że pacjenci wolą kierować się do mediów niż do nich, ale przyznają Czytaj dalej »

Pozostawianie ciał obcych podczas operacji – jak zapobiegać Pozostawienie ciała obcego w ciele operowanego pacjenta przynosi zgubne konsekwencje nie tylko chorym ale również lekarzom, zespołowi chirurgicznemu i placówce medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Cechy ciał obcych pozostawianych podczas operacji Ciałami obcymi są przedmioty pozostawione nieumyślnie w ciele pacjenta podczas operacji. Najczęściej są Czytaj dalej »

Tajemnicza śmierć w szpitalu – jak do niej doszło? Mimo, że ta dramatyczna historia wydarzyła się pod koniec roku, to cały czas wzbudza ogromne emocje. Czy młody człowiek zmarł tylko dlatego, że omyłkę popełniła placówka medyczna? Daniel naprawiał samochód w swoim garażu i przez niedopatrzenie wypił żrącą substancję. Natychmiastowa reakcja naocznych świadków sprawiła, że błyskawicznie Czytaj dalej »

Błąd w sztuce medycznej – coraz więcej postępowań sądowych dotyczy błędów lekarskich. A będzie jeszcze gorzej… W ostatnim czasie prawdziwym oblężeniem wokandy sądowej stały się sprawy w kontekście błędów lekarskich. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, w przyszłości ten niepokojący proceder z pewnością będzie jeszcze bardziej powszechny… bezpłatna konsultacja Zamknij lub wciśnij ESC Błąd w sztuce Czytaj dalej »

Błąd lekarza podczas operacji – kto ponosi odpowiedzialność? Podejmowanie najważniejszych decyzji w trakcie zabiegu to kluczowe zadanie lekarza kierującego. W przypadku, gdy dojdzie do błędu w sztuce medycznej to własnie lekarz kierujacy zabiegiem ponosi odpowiedzialność za zdarzenie medyczne. Błąd lekarza podczas operacji Narodził się jednak pewien dylemat, który dotyczył zwłaszcza mniejszych ośrodków medycznych. Zabiegiem kierował lekarz z oddziału, a asystował Czytaj dalej »

Ciało obce pozostawione po operacji – czy są skuteczne sposoby zapobiegania błędom lekarskim? Niezamierzona obecność niepotrzebnego przedmiotu w organizmie pacjenta przynosi przykre konsekwencje dla wielu stron. Głównym poszkodowanym jest rekonwalescent, ale nieprzyjemności spadają także na barki lekarza, zespołu chirurgicznego i całej placówki medycznej. Jak przeciwdziałać pozostawieniu ciał obcych? Ciało obce pozostawione po operacji – jakie Czytaj dalej »

Sepsa u noworodków – jak należy ją zdiagnozować? Sepsa u noworodków jest trudna do wykrycia, gdyż nie istnieją pewne diagnostycznie markery sepsy u dziecka. Czy występuje zatem „złoty środek”? Najskuteczniejszym sposobem diagnostyki zakażenia jest wyhodowanie patogenu z krwi. Trzeba jednak zminimalizować ryzyko błędu, bo wynik nie będzie miarodajny. Dochodzi do takiej sytuacji, gdy: posiew został Czytaj dalej »

Rehabilitacja medyczna Rehabilitacja medyczna to składowa szeroko pojmowanej rehabilitacji, której celem jest przywrócenie chorym maksymalnej zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie, rodzinie, a także możliwości podejmowania pracy zawodowej i twórczej. Postępowanie to umożliwia przyspieszenie przebiegu naturalnej regeneracji i plastyczności (w układzie nerwowym) oraz ograniczenie następstw ustrojowych, psychicznych i społecznych, powstałych w wyniku choroby lub urazu Czytaj dalej »

1 2 8