Błąd medyczny – blog

Powikłanie czy błąd medyczny? Jak odróżnić typowe powikłanie od błędu medycznego? Kto może Ci w tym pomóc? Bardzo często zdarza się tak, że kiedy pacjent cierpi na skutek wykonanej mu operacji lub zabiegu, to w pierwszej kolejności obwinia za to lekarza. Czy słusznie? bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Powikłanie czy błąd medyczny? Czym Czytaj dalej »

Uzyskanie dokumentacji medycznej – czy placówka medyczna może Ci odmówić wydania dokumentów? Uzyskanie dokumentacji medyczne. Ze względu na dotkliwe konsekwencje jakie grożą placówkom medycznym, wskutek udostępnienia dokumentacji pacjenta osobom nieuprawnionym, placówki medyczne dokładnie weryfikują każdy wniosek o udostępnienie danych. Gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, placówka medyczna przekazuje informację o odmowie udostępnienia dokumentacji wraz uzasadnieniem podmiotowi Czytaj dalej »

Zgoda na zabieg – kiedy jest „ważna”, czyli prawnie obowiązująca? W świetle przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek uzyskać prawnie obowiązującą zgodę pacjenta na zabieg. Co to oznacza w praktyce? Zgoda na zabieg – co to oznacza, że zgoda jest prawnie obowiązująca? Prawnie obowiązująca zgoda Czytaj dalej »

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu – jakich pieniędzy się możemy się domagać Zadośćuczynienie przysługuje osobie, która doznała szkody niemajątkowej. Szkoda niemajątkowa, nazywana inaczej krzywdą, oznacza w prawie cywilnym wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i wynikający z nich ból fizyczny oraz cierpienie psychiczne Czytaj dalej »

Choroby oczu podczas ciąży Ciąża jest stanem, w którym mogą wystąpić różne zaburzenia narządu wzroku. I choć w większości przypadków zmiany te są przemijające, to jeśli będąc w ciąży doświadczysz pogorszenia widzenia, błysków lub mętów przed okiem, powinnaś zostać niezwłocznie zbadana przez okulistę! bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Choroby oczu podczas ciąży – Czytaj dalej »

Zakażenie gronkowcem w szpitalu – czy zawsze jest winny szpital? Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) stanowi obecnie najczęstszą przyczynę zakażeń szpitalnych w Polsce. Pomimo tego szczep tej bakterii nie jest postrzegany jako drobnoustrój wyłącznie pochodzenia szpitalnego. W latach 90. odnotowano pojawienie się pozaszpitalnych szczepów. Należy zaznaczyć, że bakteria gronkowca złocistego występuje dość powszechnie w środowisku szpitalnym Czytaj dalej »

Odpowiedzialność karna lekarza – jak ukarać lekarza za błąd medyczny? Poszkodowani pacjenci najczęściej żądają ukarania lekarza prawomocnym wyrokiem, aby móc poprzez takie działanie ostrzec innych pacjentów. W procesach o błąd medyczny chodzi nie tylko o poprawę jakości opieki medycznej, ale też o słowo „przepraszam” ze strony winnego lekarza. Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy przez Czytaj dalej »

Co to za wirus? HPV (human papillomavirus) to wirus brodawczaka ludzkiego należący do rodziny Papillomaviridae. Wirus HPV może być przyczyną wystąpienia na skórze łagodnych zmian w postaci brodawek, czy też kłykcin kończystych. Niestety, zakażenie wirusem HPV może nieść ze sobą również dużo bardziej poważne konsekwencje, jakimi są rak szyjki macicy lub rak prącia. bezpłatna konsultacja Czytaj dalej »

Zapalenie otrzewnej Zapalenie otrzewnej jest schorzeniem należącym do grupy ostrych stanów chirurgicznych, wymagających szybkiej interwencji medycznej. Główny mechanizm prowadzący do zapalenia otrzewnej związany jest z przerwaniem ciągłości przewodu pokarmowego i wniknięcia do jałowej jamy czynników powodujących zapalenie. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest: zakażenie bakteryjne chemiczne podrażnienie otrzewnej na skutek podrażnienia przez żółć, sok trzustkowy, krew Czytaj dalej »

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jakie wyglądają regulacje prawne? Powyższe zarządzenie zostało zapisane w artykule szóstym, znajdującym się w drugim rozdziale ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Pacjencie, masz prawo Czytaj dalej »

1 2 10