Błąd medyczny – blog

Błąd diagnostyczny – jak uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie Błąd diagnostyczny, czyli nieprawidłowa ocena stanu zdrowia pacjenta, skutkująca wdrożeniem niewłaściwego leczenia uprawnia osobę poszkodowaną do ubiegania się o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Błąd diagnostyczny nierzadko dotyczy pacjentów trafiających do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych po przebytych urazach. Tak też było w przypadku naszego klienta, pana Karola, u którego nie Czytaj dalej »

Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym – cierpienie pani Beaty Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym bardzo często jest przedmiotem procesów o odszkodowanie. Ukształtowało się na ten temat całkiem bogate orzecznictwo przemawiające na korzyść pacjentów. Oznacza to, że zaniedbania polegające na pozostawieniu po operacji w zeszytej ranie środków opatrunkowych, należy ocenić jako niedopełnienie ze strony Czytaj dalej »

Nietrzymanie moczu po porodzie Nietrzymanie moczu tj. niezamierzone wyciekanie moczu polega na niekontrolowanym wycieku moczu (definicja WHO). Może być objawem szeregu dysfunkcji związanych z drogami moczowymi. Określenie źródła problemu oraz opracowanie indywidualnego planu leczenie jest niezbędnym krokiem w celu poprawy jakości życia pacjenta. Z punktu widzenia diagnostyczno-leczniczego wyróżnia się wysiłkowe nietrzymanie moczu polegające na mimowolnym Czytaj dalej »

Zgoda pacjenta – kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta? Zgoda pacjenta – kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta? Zgodnie z art. 192 KK kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z tym, że lekarze Czytaj dalej »

Zakażenie paciorkowcem Zakażenie paciorkowcem – co to są paciorkowce? Jakie zagrożenie wiąże się z zakażeniem? Paciorkowce (inaczej: streptokoki) należą do zróżnicowanej grupy bakterii, które kolonizują florę bakteryjną człowieka, wywołując tym samym szereg różnych infekcji w organizmie. Najczęściej dotyczą one układu oddechowego, jednak patogeny atakują także stawy, zatoki, ucho. Zakażenia paciorkowcem zazwyczaj są łatwe do wyleczenia Czytaj dalej »

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – czym jest Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych? Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest organem stwierdzającym o wystąpieniu zdarzenia medycznego związanego z zachowaniem podmiotu leczniczego niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną (nieprawidłowa diagnoza, leczenie, zastosowanie leku, uszkodzenie ciała, śmierć pacjenta). Celem postępowania przed Komisją jest ustalenie, na podstawie Czytaj dalej »

Dowody na błąd medyczny Dowody na błąd medyczny – od czego należy zacząć? W celu rozstrzygnięcia sprawy z zakresu prawa cywilnego czy prawa karnego w pierwszej kolejności należy ustalić stan faktyczny – tj. określić co się rzeczywiście wydarzyło. W toku postępowania przeprowadza się dowody na poparcie określonych tez – przykładowo, kartę leczenia szpitalnego na okoliczność Czytaj dalej »

Ostre zespoły wieńcowe – OZW Ostre Zespoły Wieńcowe (OZW) to grupa stanów klinicznych wywołanych niedokrwieniem serca. Następuje ono w przypadku kiedy przepływ krwi w tętnicach zaopatrujących serce w tlen i substancje odżywcze, ustał lub jest ograniczony. bezpłatna konsultacja prawna Ostre zespoły wieńcowe – podział W zależności od obrazu EKG dzielimy OZW na dwie grupy: OZW Czytaj dalej »

Powikłanie czy błąd medyczny? Jak odróżnić typowe powikłanie od błędu medycznego? Kto może Ci w tym pomóc? Bardzo często zdarza się tak, że kiedy pacjent cierpi na skutek wykonanej mu operacji lub zabiegu, to w pierwszej kolejności obwinia za to lekarza. Czy słusznie? bezpłatna konsultacja prawna Powikłanie czy błąd medyczny? Czym jest błąd medyczny? Błąd Czytaj dalej »

Uzyskanie dokumentacji medycznej – czy placówka medyczna może Ci odmówić wydania dokumentów? Uzyskanie dokumentacji medyczne. Ze względu na dotkliwe konsekwencje jakie grożą placówkom medycznym, wskutek udostępnienia dokumentacji pacjenta osobom nieuprawnionym, placówki medyczne dokładnie weryfikują każdy wniosek o udostępnienie danych. Gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, placówka medyczna przekazuje informację o odmowie udostępnienia dokumentacji wraz uzasadnieniem podmiotowi Czytaj dalej »

1 2 11