Blog
błąd medyczny

Prawa pacjenta – postępowanie w przypadku odmowy zgody na leczenie

Prawa pacjenta – postępowanie w przypadku odmowy zgody na leczenie

Prawa pacjenta – postępowanie w przypadku odmowy zgody na leczenie

W dyskusjach toczących się w środowisku lekarzy powraca problematyka legalności zabiegów operacyjnych, które są wykonywane bez zgody pacjenta. O ile lekarzom znany jest sposób postępowania w sytuacji, kiedy pacjent jest niezdolny do wyrażenia woli oraz w sytuacji konfliktu oświadczeń woli pomiędzy dwoma równoprawnymi podmiotami (np. małoletnim pacjentem powyżej 16 lat i jego rodzicami, pacjentem ubezwłasnowolnionym i jego opiekunami prawnymi), o tyle kontrowersje budzi ustalenie właściwego sposobu postępowania w wydawałoby się najprostszej sytuacji, tzn. kiedy dorosły i nieubezwłasnowolniony pacjent wyraża sprzeciw wobec wykonania zabiegu leczniczego, zwłaszcza zabiegu ratującego życie.

bezpłatna porada

Prawa pacjenta – postępowanie w przypadku odmowy zgody na leczenie. 
Czy pacjent może zwolnić lekarza z obowiązku ratowania zdrowia i życia?

Lekarze stoją na stanowisku, że obowiązek ratowania zdrowia i życia jest dla lekarza obowiązkiem bezwzględnym i nadrzędnym, od którego nie mogą się zwolnić we własnym zakresie ani nie może ich z tego obowiązku zwolnić pacjent. W środowisku przeważa również pogląd, że dla lekarza mniejszym złem jest uratowanie życia pacjenta wbrew jego woli niż poszanowanie woli pacjenta skutkujące zgodą na narażenie jego życia lub śmierć. Mimo to, zgodnie z prawem lekarz nie może kierować się swoimi osobistymi przekonaniami podejmując decyzję odnośnie wdrożonego leczenia.

Czym różni się brak możliwości ustalenia woli pacjenta od sprzeciwu na konkretne leczenie?

Należy odróżnić sytuację braku możliwości ustalenia woli pacjenta od jego sprzeciwu na konkretne leczenie.

Pacjent nie może wyrazić swojej woli, gdy jest nieprzytomny lub niepoczytalny z uwagi na wiek, stan zdrowia, jak również stan psychiczny. W takiej sytuacji należy najpierw poszukać możliwości wyrażenia zgody zastępczej przez przedstawiciela ustawowego pacjenta lub przez sąd opiekuńczy.

Natomiast sprzeciw wobec leczenia okazany wyraźnie i jednoznacznie przez pacjenta dorosłego nieubezwłasnowolnionego, zdolnego do złożenia oświadczenia woli i świadomego konsekwencji tego sprzeciwu nie może być przez lekarza w żaden sposób złamany, nawet mimo przekonania o obowiązku ratowania zdrowia i życia za wszelką cenę. Dotyczy to zarówno sytuacji zabiegu planowego, jak i konieczności przeprowadzenia zabiegu ratującego zdrowie lub życie w przypadkach ich bezpośredniego zagrożenia.

zadzwoń teraz

Prawa pacjenta a odmowa zgody na leczenie

Szczególnie jawnie konflikt pomiędzy obowiązkiem lekarza, a wolą pacjenta występuje w przypadku świadków Jehowy i sprzeciwu wyrażanego przez nich wobec osobistego przyjęcia preparatów krwi. Jeśli osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych znajduje się w stanie, w którym może z rozeznaniem i świadomie wyrazić wolę w swojej sprawie, należy ją uszanować. Niestety, odmowa zgody na leczenie może skończyć się tragicznie. W takiej sytuacji lekarze obserwują powolną agonię pacjenta i nie mogą mu udzielić pomocy…

Odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta

Drogi pacjencie, jeżeli naruszono Twoje prawa lub doszło do błędu medycznego to możesz ubiegać się o godną rekompensatę za doznaną krzywdę. Wielu pacjentów nie jest świadomych swoich praw, dlatego też Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych od wielu lat walczy o prawa pacjenta i poprawę jakości opieki medycznej w Polsce.

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego – nie zwlekaj, zgłoś się jeszcze dzisiaj. Masz tylko 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i podmiocie odpowiedzialnym do jej naprawienia, dlatego też zgłoś błąd medyczny jak najszybciej, zanim Twoje roszczenie się przedawni.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment