Blog
błąd medyczny

Najczęstsze błędy medyczne w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Najczęstsze błędy medyczne w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Najczęstsze błędy medyczne w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Błąd medyczny może dotyczyć resuscytacji, gdy toczy się walka o ludzkie życie. W takich momentach oczekujemy od lekarzy ponadprzeciętnych umiejętności. Niestety, nie każdy lekarz jest w stanie działać pod presją czasu – resuscytacja wymaga od lekarzy podejmowania szybkich i trafnych decyzji, ponieważ od tego zależy ludzkie życie.

bezpłatna konsultacja prawna

Najczęstsze błędy medyczne, a resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) to zespół czynności medycznych, mających na celu podtrzymanie i przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, czyli krążenia krwi i oddechu, jeśli doszło do ich zatrzymania. W skład resuscytacji krążeniowo-oddechowej wchodzą podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS).

Najczęstsze błędy medyczne w resuscytacji krążeniowo-oddechowej to:

 • Niepodjęcie podstawowych czynności resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia oraz niewystarczająco szybkie wezwanie pomocy
 • Opóźnienie rozpoczęcia czynności resuscytacyjnych przez personel medyczny, ze względu na:
  • blokowanie telefonów reanimacyjnych przez pomyłkowe połączenia
  • przekazywanie informacji dotyczycących stanu pacjenta do osób pośredniczących, a nie bezpośrednio do zespołu reanimacyjnego
  • zbyt długą odległość zespołu ratowniczego od miejsca wypadku, zatłoczenie ulic, nieprecyzyjne poinformowanie o miejscu zdarzenia
 • Niewystarczająca liczba szkoleń i ćwiczeń praktycznych z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych – powoduje, że czynności resuscytacyjne są podejmowane przez osoby niewystarczająco dobrze przygotowane, niezaznajomione z aktualnymi algorytmami ratowniczymi
 • Nieumiejętne przeprowadzenie masażu pośredniego serca – błędem jest zarówno zbyt mała częstotliwość uciśnięć, jak i wykonywanie uciśnięć zbyt płytko. Istotne znaczenie ma pozycja, w jakiej leży poszkodowany, w czasie resuscytacji powinien on leżeć na plecach, na płaskim i twardym podłożu, co zwiększa efektywność masażu serca
 • Nieudrożnienie dróg oddechowych – usunąć należy ciała stałe, tj. protezy zębowe, kęsy pokarmów, które powodują niedrożność dróg oddechowych
 • Błąd medyczny w ocenie tętna –zarówno personel medyczny, jak i osoby nieposiadające wykształcenia medycznego mają problem ze stwierdzeniem tętna lub jego braku, często traci się zbyt dużo czasu na poszukiwanie tętna
 • Błąd medyczny w wentylacji – często nieudane próby wentylacji usta-usta lub próby intubacji, wentylowanie pacjenta powietrzem atmosferycznym, zamiast tlenem
 • Błąd medyczny w defibrylacji – migotanie komór to najczęstsza przyczyna zatrzymania krążenia u dorosłych, jest to rytm do defibrylacji. Błędem jest defibrylacja w tempie innym, niż migotanie komór. Inną istotną nieprawidłowością jest stosowanie zbyt długich przerw w uciskaniu klatki piersiowej w celu wykonania defibrylacji.

zadzwoń teraz

Najczęstsze błędy medyczne, a odszkodowanie za błąd medyczny

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych ma wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa medycznego.

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego – nie zwlekaj, zgłoś się jeszcze dzisiaj. Masz tylko 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i podmiocie odpowiedzialnym do jej naprawienia, dlatego też zgłoś błąd medyczny jak najszybciej, zanim Twoje roszczenie się przedawni.

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za doznaną krzywdę lub śmierć bliskiej Ci osoby.

Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Odszkodowania za błędy medyczne specjaliści nr 1 w Polsce.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment