Mamy dla Ciebie wiadomość - odsłuchaj ją proszę

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego, zgłoś się teraz i uzyskamy dla Was godne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Każdego dnia uzyskujemy godne odszkodowania dla poszkodowanych pacjentów

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

błąd w sztuce lekarskiej

125 000 zł

pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

błąd w sztuce lekarskiej

200 000 zł

śmierć pacjenta z winy lekarza

odszkodowania za błędy medyczne

800 000 zł

pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowanie za błąd lekarski

1 200 000 zł

uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie

Błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej w 4 prostych krokach!

błąd w sztuce lekarskiej
odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej
personal injury lawyer
odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej – to nie powinno się zdarzyć! Zgłaszając błąd medyczny realnie wpływasz na poprawę standardów i jakości leczenia w Polsce

Odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej

 • Odpowiedzialność cywilna lekarza wiąże się z rekompensatą za doznaną krzywdę.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski to niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością. Datego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa.

Odszkodowania za błędy lekarskie

 • ZadoŚćuczynienie i odszkodowanie medyczne pozwalają na zapewnienie poszkodowanym pacjentom odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Odszkodowania szpitalne to gwarancja spokojnej przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny.
 • Błędy lekarskie narażają zdrowie i życie pacjentów. Poszkodowani pacjenci mają prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie.

Najczęściej dochodzi do błędów medycznych

Odszkodowania za błędy medyczne – Udar mózgu – błąd diagnostyczny lekarza

 • Każdy pacjent, u którego pojawiły się objawy udaru mózgu powinien być jak najszybciej skonsultowany przez lekarza neurologa. Osoby z udarem mózgu powinny być leczone na specjalistycznych oddziałach leczenia udaru lub na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).
 • Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu może być tragiczne w skutkach i doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci chorego. Nierozpoznanie udaru mózgu przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów zdecydowanie jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne – Rak/nowotwór – błąd diagnostyczny lekarza

 • Rozpoznanie nowotworu przez lekarza musi nastąpić jak najwcześniej. Tylko wtedy istnieje szansa na wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia. Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku nowotworu zdarzają się pomyłki.
 • Pomyłka lekarza w diagnozie raka zazwyczaj skutkuje opóźnieniem wdrożenia właściwej metody terapii lub śmiercią pacjenta i niewątpliwie jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne – Zawał serca – błąd diagnostyczny lekarza

 • Zawał serca jest nagłym stanem kardiologicznym i  wymaga szybkiej reakcji ze strony lekarzy oraz specjalistycznej pomocy medycznej.
 • Jeżeli lekarz nie rozpozna niepokojących objawów zawału oraz nie wdroży odpowiedniego leczenia, w konsekwencji naraża życie oraz zdrowie pacjentów. Kiedy dochodzi do zawału serca tylko szybka reakcja lekarza  oraz natychmiastowe rozpoznanie, mogą uratować pacjentowi życie.
 • Dlatego też nierozpoznanie zawału serca przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów zdecydowanie jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne – Operacja – błąd w sztuce lekarskiej

 • Operacja to zabieg chirurgiczny wykonywany przez lekarza na narządach i tkankach ciała, służący poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego.
 • Zabieg może dotyczyć wielu schorzeń. Oczywiście nie zawsze konieczna jest interwencja chirurga. Jeśli jednak jest konieczna niezwykle ważne jest, aby lekarz zakwalifikował pacjenta do operacji zgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Ponadto operacja powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy podczas operacji są: nieprawidłowa kwalifikacja do operacji, błędy techniczne lekarza podczas zabiegu oraz dodatkowo zła opieka pooperacyjna.

Odszkodowania za błędy medyczne – Zapalenie otrzewnej – błąd w sztuce lekarskiej

 • Zapalenie otrzewnej to bardzo poważna choroba jamy brzusznej. Zazwyczaj spowodowana jest zakażeniem bakteryjnym lub chemicznym podrażnieniem otrzewnej. Chemiczne podrażnienie otrzewnej może być powikłaniem. Może również dojść do przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego lub uszkodzenia struktury przewodu pokarmowego, jak także narządów jamy brzusznej.
 • Zapalenie otrzewnej niewątpliwie stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Dlatego też niezwykle ważna jest natychmiastowa reakcja lekarza na niepokojące objawy. Nierozpoznanie zapalenia otrzewnej przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów bez wątpienia jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne – Izba przyjęć – błąd medyczny

 • Na izbie przyjęć pacjent ma prawo żądać najwyższego standardu świadczonej opieki medycznej. Między innymi: wdrożenia prawidłowej diagnostyki, podania odpowiedniego leku, uzyskania pełnej i wyczerpującej informacji o swoim stanie zdrowia i przeprowadzanych badaniach. Jeżeli istnieje taka konieczność to pacjent powinien zostać skierowany do szpitala, aby pogłębić diagnostykę.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy na izbie przyjęć są: błąd w diagnozie, nieprzeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, mało szczegółowy wywiad z pacjentem, podanie złego leku, brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy lekarzem, a pacjentem.

Odszkodowania za błędy medyczne – Artroskopia – błąd w sztuce lekarskiej

 • Podczas zabiegu artroskopii poprzez nieduże nacięcia w szparze stawowej, wprowadzana się do wewnątrz kolana kamerka oraz niezbędne instrumentarium w celu rekonstrukcji uszkodzonego  więzadla.
 • Nieanatomiczne umiejscowienie przeszczepu podczas artroskopii z pewnością jest błędem medycznym i wymaga operacji rewizyjnej.
 • Jeżeli dochodzi do zerwania operowanego przeszczepu, a nie jest to skutkiem urazu, z pewnością masz szansę na udowodnienie błędu lekarza w czasie artroskopii.

Odszkodowania za błędy medyczne- Błąd diagnostyczny, narażenie na utratę zdrowia i życia pacjenta przez  lekarza

 • Zła diagnoza lekarska niesie wiele negatywnych skutków dla zdrowia oraz życia poszkodowanych pacjentów. Błąd w diagnozie, jest często wypadkową szeregu zaniedbań i niestarannego działania ze strony personelu medycznego. Prawidłowa i natychmiastowa diagnoza w wielu sytuacjach może uratować życie. Zasadniczo opóźnienie w diagnozie może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Czasami minuty, czy sekundy mogą zadecydować o życiu lub śmierci.
 • Błąd diagnostyczny lekarza, opóźnienie w diagnozie, opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia, a co za tym idzie trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta to bez wątpienia błąd w sztuce lekarskiej.