Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Zgoda pacjenta

Zgoda pacjentaZgoda pacjenta – kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta?

Zgoda pacjenta – kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta?

Zgodnie z art. 192 KK kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z tym, że lekarze popełniają przestępstwa powszechne (takie, których podmiotem może być każdy) ponosić mogą odpowiedzialność na zasadzie wyżej wskazanego przepisu. Dobrem chronionym przez komentowany przepis jest wolność człowieka rozumiana jako autonomiczne prawo do swobodnego decydowania (samostanowienia) o poddaniu się leczeniu, jego przebiegu, a nawet zakończeniu wbrew decyzji leczącego.

bezpłatna konsultacja prawna

Zgoda pacjenta – co to jest zabieg leczniczy?

Polski Kodeks Karny nie precyzuje pojęcia „zabiegu leczniczego”. Przyjąć zatem należy jego szeroką definicję, opracowaną przez M. Filara. W tym rozumieniu zabiegiem jest postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osoby leczonej zgodnie z zamysłem leczącego przez podejmowanie wobec niej działań diagnostycznych, terapeutycznych, a także profilaktycznych i rehabilitacyjnych, łączące się przeważnie z naruszeniem integralności cielesnej pacjenta. Naruszenie to może natomiast polegać na:

  • naruszeniu tkanki cielesnej pacjenta (zabieg operacyjny, iniekcja)
  • fizycznym inwazyjnym wniknięciu w jego ciało bez naruszenia tej tkanki, np. przez wpuszczenie sondy żołądkowej, lub oddziaływaniu na mózg przez zastosowanie elektrowstrząsów

Zgoda pacjenta – w jakiej formie musi zostać udzielona?

Istotnym elementem przestępstwa określonego w art. 192 KK jest niewyrażenie przez pacjenta zgody na zabieg. Oznacza to brak woli po jego stronie. By zgoda nie budziła żadnych wątpliwości, powinna być udzielona w formie pisemnej przed przystąpieniem do zabiegu. Dotyczyć musi każdorazowo konkretnej czynności. W postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyży stwierdził, że nieudokumentowanie na piśmie zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego określonego w art. 34 ust. 1 ZawLekU, faktycznie przez niego udzielonej w innej niż pisemna formie, nie mieści się w zakresie pojęcia „bez zgody” znamionującego typ przestępstwa opisanego w art. 192 § 1 KK (sygn. III KK 14/15, OSNKW 2015, Nr 9, poz. 77).

zadzwoń teraz

Zgoda pacjenta – wnioskowy tryb ścigania

Mając za podstawę art. 192 KK tryb ścigania tego przestępstwa określa się na wnioskowy. Dla pacjenta oznacza to konieczność zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa właściwych organów postępowania.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych może Ci pomóc

Jeżeli podejrzewasz błąd medycznyniezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych . Od wielu lat wspieramy poszkodowanych pacjentów w walce o prawdę i sprawiedliwość.

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi i błędami medycznymi. Każdego roku pomagamy setkom rodzin dotkniętych skutkami błędów medycznych wałczyć o lepszą przyszłość i stosowne odszkodowaniezadośćuczynienie i dożywotnią rentę za błąd medyczny.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!