Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Zdarzenie medyczne – „Niewiedza jest największym wrogiem człowieka”

zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Zdarzenie medyczne, a błąd medyczny

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny –  „Niewiedza jest największym wrogiem człowieka

Jako świadomi pacjenci zdajemy sobie sprawę, że mamy prawo zgłosić odpowiednim organom niepożądane zdarzenie medyczne. Ale czy zawsze jest to równoznaczne z tym, że ktoś z personelu medycznego na pewno popełnił błąd i w związku z tym możemy dochodzić roszczeń dotyczących naszego przypadku?

bezpłatna analiza prawna

Zdarzenie medyczne, a błąd medyczny

Zdarzeniem medycznym jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo nawet jego śmierć, do której dochodzi najczęściej na skutek niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby
 • leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego
 • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Do wystąpienia zdarzenia medycznego może przyczynić się tylko jeden lub kilka różnych czynników. Co ciekawe, obowiązuje tutaj zasada domina – jeśli poszczególne osoby z personelu medycznego przejmujące pacjenta nie zweryfikują działań poprzedników, to nawarstwia się zakres błędu, który jak wiadomo – skutkuje pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta i trwałym uszczerbkiem zdrowiu i psychice albo co gorsza utratą życia.

Zdarzenie medyczne i co dalej?

Jeżeli doszło do zdarzenia medycznego, to masz szanse, aby winny poniósł konsekwencje za popełniony błąd i możesz otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Ze względu na to, że istnieje kilka rodzajów błędów medycznych, należy ocenić, na którym etapie leczenia popełniono błąd, aby móc jednoznacznie wskazać, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za jego spowodowanie.

zadzwoń teraz

Zdarzenie medyczne przyczyny

Należy pamiętać, że zdarzenia medyczne to inaczej szkody wyrządzone pacjentowi przez personel medyczny. Zdarzenia te nie mają związku z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem zdrowia poszkodowanego.

Klasyfikacja najczęściej popełnianych błędów medycznych:

DIAGNOSTYKA zgodna z aktualnym stanem wiedzy medycznej

 • Nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta
  przyczyny: brak wiedzy lub/i brak doświadczenia, szczególnie w nagłych przypadkach

 • Niedokładne badanie fizykalne pacjenta oraz brak wnikliwego wywiadu
  przyczyny: brak wiedzy lub/i brak doświadczenia, zbyt duża pewność siebie, rutyna, pośpiech
 • Nie zlecenie odpowiednich badań diagnostycznych
  przyczyny: zbyt duża pewność siebie, limit zleceń obowiązujący lekarza w placówce NFZ
 • Nieprofesjonalna analiza specjalistycznych wyników badań
  przyczyny: brak wiedzy lub/i brak doświadczenia
 • Nieprzestrzeganie obowiązku informowania pacjenta o przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych zaleconych mu leków / terapii / zabiegu / operacji lub też przekazanie tego komunikatu w niezrozumiałej dla niego formie
  przyczyny: pośpiech, brak wiedzy na temat prawa medycznego
 • Fałszowanie dokumentacji medycznej to sprawa karna

ZABIEG / OPERACJA / TERAPIA nie są wymagane nadzwyczajne umiejętności, ale najwyższy poziom działań

 • Brak weryfikacji postawionej wcześniej diagnozy
  przyczyny: rutyna, pośpiech, pełne zaufanie do współpracowników
 • Zastosowanie błędnych założeń, niewłaściwych metod lub narzędzi
  przyczyny: pośpiech, brak wykwalifikowanego personelu, odpowiednich
 • Brak należytej staranności, niedbalstwo
  przyczyny: rutyna, pośpiech, zła kondycja lekarza, zbyt duża pewność siebie, niskie kwalifikacje personelu medycznego
 • Nieprzestrzeganie obowiązku informowania pacjenta o przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych zaleconych mu leków / terapii / zabiegu / operacji lub też przekazanie tego komunikatu w niezrozumiałej dla niego formie
  przyczyny: pośpiech, brak wiedzy na temat prawa medycznego
 • Fałszowanie dokumentacji medycznej to sprawa karna

ZŁA ORGANIZACJA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 • Nieprzestrzeganie zasad bhp i reżimów higieny
  przyczyny: niedbalstwo, brak szkoleń
 • Brak pełnej kontroli nad działaniami personelu medycznego ze strony decydentów
  przyczyny: nadmierne obciążenie obowiązkami zwierzchnika na miejscu lub /i pracującego jeszcze w in. placówkach medycznych
 • Niedostateczna ilość oraz wadliwy stan techniczny sprzętu oraz aparatury medycznej
  przyczyny: brak środków
 • Nieprawidłowe przechowywanie leków na oddziale szpitalnym
 • Nieprzestrzeganie obowiązku informowania pacjenta o przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych zaleconych mu leków / terapii / zabiegu / operacji lub też przekazanie tego komunikatu w niezrozumiałej dla niego formie
  przyczyny pośpiech, brak wiedzy na temat prawa medycznego
 • Fałszowanie dokumentacji medycznej to sprawa karna

Więcej o błędach medycznych

Zdarzenie medyczne lub błąd medyczny, gdzie szukać pomocy?

Drogi pacjencie, jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub ktoś z Twoich bliskich zmarł w wyniku jak podejrzewasz błędu medycznego masz trudną drogę przed sobą i aby mieć pewność, że podejmujesz właściwe kroki skorzystaj z pomocy profesjonalistów. 

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami medycznymi, skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu matki i nowo narodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Odszkodowania za błędy medyczne specjaliści nr 1 w Polsce.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

 

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!