Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Zapalenie otrzewnej

czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelneCzy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne?

Zapalenie otrzewnej jest schorzeniem należącym do grupy ostrych stanów chirurgicznych, wymagających szybkiej interwencji medycznej. Główny mechanizm prowadzący do zapalenia otrzewnej związany jest z przerwaniem ciągłości przewodu pokarmowego i wniknięcia do jałowej jamy czynników powodujących zapalenie. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest:

 • zakażenie bakteryjne
 • chemiczne podrażnienie otrzewnej na skutek podrażnienia przez żółć, sok trzustkowy, krew czy sok żołądkowy

Zapalenie może obejmować całą jamę otrzewnej lub jej część. Jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. U pacjentów nieleczonych lub leczonych nieprawidłowo może dojść do powstania  takich powikłań, jak:

 • wstrząs septyczny
 • sepsa
 • ropnie w jamie brzusznej

Śmiertelność w tej grupie chorych przekracza 45 proc.

bezpłatna konsultacja prawna

Zapalenie otrzewnej – epidemiologia

U około 80 proc. chorych zapalenie otrzewnej rozwija się poza szpitalem, a u pozostałych 20 proc.  jest konsekwencją powikłań powstałych podczas hospitalizacji.

Z  danych wynika, że najczęstszymi wewnątrz-brzusznymi przyczynami zapalenia otrzewnej są:

  • zapalenie wyrostka robaczkowego powikłane perforacją jego ściany,
  • przedziurawienie ściany jelita grubego,
  • przedziurawienie ściany żołądka lub dwunastnicy,
  • przedziurawienie ściany pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych.

zadzwoń teraz

Zapalenie otrzewnej – powikłania leczenia chirurgicznego

Zwiększa się częstość występowania zapalenia otrzewnej jako powikłania po zabiegach operacyjnych. Ma to związek z coraz większą liczbą wykonywanych operacji resekcyjnych:

 • przewodu pokarmowego
 • wątroby
 • dróg żółciowych
 • trzustki

Zapalenie otrzewnej – przyczyny powikłań chirurgicznych

Głównymi przyczynami zapalenia otrzewnej po operacjach w obrębie jamy brzusznej są:

 • niedrożność prowadząca do powstania przetoki
 • nieszczelność zespolenia
 • martwica

Zapalenie otrzewnej – czynniki niekorzystne

Niekorzystnymi czynnikami wpływającymi na przebieg zakażeń wewnątrz brzusznych są:

 • podeszły wiek chorego
 • współistnienie chorób metabolicznych, szczególnie cukrzyca
 • współistnienie chorób wyniszczających, zwłaszcza nowotworów złośliwych
 • współistnienie chorób układu krążenia, płuc i nerek
 • osłabiony układ odpornościowy
 • niedożywienie

Zapalenie otrzewnej – powikłania

Długotrwale dializowanie choroby i utrzymujące się zapalenie otrzewnej bywa przyczyną:

 • włóknienia i upośledzenia czynności otrzewnej ściennej i trzewnej,
 • włóknienia ścian jelit, często powodującego niedrożność.

Pomoc profesjonalisty – prawnik ds. błędów medycznych

Jeśli masz wątpliwości i pytania, czy w Twoim przypadku doszło do błędu medycznego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę – poinformujemy, jakie są realne szanse uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!