Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu – jakich pieniędzy się możemy się domagać

ZadośćuczynienieZadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu – jakich pieniędzy się możemy się domagać

Zadośćuczynienie przysługuje osobie, która doznała szkody niemajątkowej. Szkoda niemajątkowa, nazywana inaczej krzywdą, oznacza w prawie cywilnym wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i wynikający z nich ból fizyczny oraz cierpienie psychiczne wywołane kalectwem, oszpeceniem czy też poczuciem bezradności.

Jeżeli poszkodowany, na przykład na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego, doświadcza wymienionych dolegliwości przysługuje mu roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie należy więc kwalifikować jako podstawowe świadczenie kompensujące powstałą szkodę czyli krzywdę.

bezpłatna konsultacja prawna

Zadośćuczynienie – jaką kwotę wpisać we wniosku

Czy cierpienie, ból, krzywdę można wyrazić w pieniądzach? Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania tej instytucji orzecznictwo oraz doktryna prawnicza wypracowały szereg zasad, pozwalających na określenie rozsądnej kwoty zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu w oparciu o art. 445 § 1 k.c. – czyli za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim zadośćuczynienia za błąd medyczny, po wypadku komunikacyjnym, ale również zadośćuczynienia za pobicia, czy też znęcania się.

Kodeks cywilny nie określa reguł ustalania wysokości zadośćuczynienia, daje tylko jedną wskazówkę – aby zadośćuczynienie było w „odpowiedniej wysokości”. Oznacza to, że sąd ma pewien margines swobody w ustaleniu wysokości należnego zadośćuczynienia.

Najważniejszą funkcją zadośćuczynienia jest kompensacja. Pieniądze mają więc rekompensować poszkodowanemu doznaną krzywdę, Najistotniejszym zatem czynnikiem wpływającym na wysokość zadośćuczynienia jest rozmiar doznanej krzywdy. Przyznane pieniądze powinny zrekompensować doznane cierpienia fizyczne oraz psychiczne i przynajmniej częściowo przywrócić zachwianą na skutek popełnionego czynu równowagę.

Jak wynika z orzecznictwa sądów powszechnych prawidłowo wyliczona wysokość zadośćuczynienia nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Kwota ta nie może być również nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy. Należy mieć również na uwadze fakt, że każdy przypadek jest inny, dlatego sądy zasądzając wysokość zadośćuczynienia biorą pod uwagę wszystkie indywidualne czynniki.

zadzwoń teraz

Zadośćuczynienie – konkretne przesłanki ustalania wysokości zadośćuczynienia

  • stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego – ograniczenia ruchowe
  • odczuwany ból i cierpienie – uwzględnia się tu bolesność operacji czy rehabilitacji
  • okres trwania choroby – czy jest to trwałe kalectwo, czy choroba ma przemijający charakter
  • wiek poszkodowanego – im poszkodowany jest młodszy tym wyższe powinno być dla niego zadośćuczynienie
  • poczucie bezradności życiowej, konieczność zmiany planów na przyszłość, niekorzystna perspektywa. Uwzględnia się tu takie czynniki jak niemożność podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, uprawiania sportu i inne

Zadośćuczynienie – profesjonalna pomoc prawnika

Ustalenie adekwatnej kwoty zadośćuczynienia na pewno nie należy do łatwych zadań. Poza czynnikami, które zostały wymienione powyżej, czyli dotyczącymi poszkodowanego, należy uwzględnić również czynniki zewnętrzne – czyli na przykład kwoty zadośćuczynienia zasądzone w podobnych sprawach. Konieczna jest zatem znajomość orzecznictwa.

Jeśli jesteś poszkodowany, ucierpiałeś na skutek błędu medycznego lub wypadku i potrzebujesz profesjonalnej pomocy zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!