Blog
błąd medyczny

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – bezwzględne wskazania do hospitalizacji

W 1933 r. 75% pacjentów umierało w ciągu pierwszego roku od wystąpienia ciężkiego rzutu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). 

 W 2008 r. śmiertelność spadła do 2,9%, a w ośrodkach referencyjnych nawet <1%. Redukcja śmiertelności wynika z wczesnego rozpoznania i prawidłowego leczenia choroby.

Dla lekarza dyżurującego w izbie przyjęć, wezwanego do chorego zgłaszającego się z powodu krwistej biegunki i bólu brzucha, najważniejsze jest ustalenie prawidłowego rozpoznania.

bezpłatna konsultacja

Bezwzględnie hospitalizacji wymagają

 • chorzy z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
 • chorzy z ostrymi powikłaniami wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, wymagającymi pilnej interwencji (w tym chirurgicznej)
 • osoby z zagrażającymi życiu powikłaniami ogólnymi
 • ciężarne, jeżeli podejrzewa się zwiększone ryzyko dla dziecka

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – objawy

 • krwistą biegunką (do kilkudziesięciu wypróżnień na dobę)
 • bólami brzucha
 • objawami ogólnymi

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) to przewlekła choroba o wieloczynnikowej i nie do końca ustalonej przyczynie. Przebiega z okresami nagłych zaostrzeń lub całkowitych braków objawów. Choroba obecnie jest nieuleczalna.

Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – wskazania do pilnej hospitalizacji z powodu ciężkiego rzutu choroby

Bezwzględnym wskazaniem do pilnej hospitalizacji jest ciężki rzut choroby. Do potwierdzenia rozpoznania stosuje się opracowane jeszcze w latach 50. XX w. kryteria Truelove’a i Wittsa .

Do diagnozy tego stanu wystarczy przynajmniej 6 krwistych wypróżnień na dobę oraz choćby jeden z innych zawartych w kryteriach objawów. Chory wymaga wówczas leczenia w warunkach szpitalnych na oddziale gastroenterologicznym lub internistycznym o profilu gastroenterologicznym.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – diagnostyka

Przy przyjęciu, do szpitala podstawowymi badaniami są:

 • Morfologia
 • OB
 • CRP
 • Elektrolity
 • badania biochemiczne
 • albuminy
 • żelazo
 • posiew ogólny stolca
 • badanie w kierunku zakażenia Clostridium difficilew celu wykluczenia infekcji jako czynnika wywołującego zaostrzenie
 • radiogram przeglądowy jamy brzusznej, aby wyeliminować rozdęcie okrężnicy
 • Sigmoidoskopia, czyli endoskopowa ocena końcowego odcinka jelita grubego

Potwierdzeniem ciężkiego rzutu choroby w badaniu endoskopowym jest obecność aktywnych i nasilonych zmian zapalnych w postaci owrzodzeń i/lub krwawienia samoistnego.

zadzwoń teraz

Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – wskazania do pilnej hospitalizacji z powodu ostrych powikłań jelitowych

Kolejną grupą wymagającą pilnej hospitalizacji są chorzy, u których podejrzewa się ostre, jelitowe powikłania WZJG:

 • perforacja
 • zagrażający życiu krwotok
 • niereagujące na leczenie zachowawcze toksyczne rozdęcie

Perforacja powinna zostać rozpoznana już w izbie przyjęć na podstawie wywiadu (do czynników ryzyka należą wcześniejsza nieodległa kolonoskopia i toksyczne rozdęcie okrężnicy) i badań obrazowych. Chorzy wymagają hospitalizacji na oddziale chirurgicznym.

Śmiertelność sięga 50% mimo podjęcia natychmiastowego leczenia.

Krwotok i toksyczne rozdęcie mogą być wstępnie leczone na oddziałach zachowawczych. Konieczne są jednak ocena chirurgiczna już w chwili przyjęcia i dalsza opieka multidyscyplinarna.

W przypadku toksycznego rozdęcia okrężnicy do leczenia ciężkiego rzutu należy dołączyć antybiotykoterapię o szerokim zakresie. W zależności od stanu chorego i dynamiki zmian ocenianych także radiologicznie leczenie zachowawcze prowadzi się 24-48 h. Jeśli po tym czasie nie następuje poprawa, chorego należy operować w trybie pilnym. Należy zaznaczyć, że decyzja o operacji jest trudna, gdyż konieczna jest (niezależnie od zasięgu choroby) proktokolektomia z czasowym wyłonieniem stomii.

Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – wskazania do pilnej hospitalizacji z powodu ostrych powikłań ogólnych

Decyzja o konieczności pilnego przyjęcia chorego za każdym razem podejmowana jest indywidualnie przez lekarza dyżurnego. Należy jednak wspomnieć o kilku ważnych, często nierozpoznawanych powikłaniach WZJG, które nie należą do rzadkości.

 • Zatorowość płucna

Ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej (ZP) jest niemal 3-krotnie większe niż w populacji ogólnej, szczególnie w przypadku aktywnej choroby i po niedawnym leczeniu szpitalnym, w tym chirurgicznym.

 • Ciężkie infekcje u osób leczonych immunopresyjnie

Stosowane w chorobach zapalnych jelit leczenie immunosupresyjne predysponuje do rozwoju powikłań infekcyjnych, które są przyczyną ok. 30% hospitalizacji w tej grupie chorych.

Częstość zakażeń jest 3-krotnie większa niż w populacji ogólnej w przypadku terapii jednym lekiem immunosupresyjnym i ponad-14-krotnie większa w terapii skojarzonej.

W przypadku podejrzenia sepsy konieczne jest rozpoczęcie odpowiedniego leczenia już w izbie przyjęć (w przypadku podejrzenia ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego od pierwszych objawów do podania antybiotyku powinna minąć nie więcej niż godzina),a później na oddziale intensywnej terapii.

 • Pozajelitowe powikłania choroby

Pozajelitowe powikłania WZJG zazwyczaj nie powinny stanowić pilnych wskazań do hospitalizacji. Wyjątek stanowi podejrzenie osteoporotycznego złamania kręgosłupa. Choroby zapalne jelit są niezależnym czynnikiem ryzyka osteoporozy. Steroidoterapia zwiększa to ryzyko dodatkowo.

Osteopenia i osteoporoza występują i 20-50% pacjentów z WZJG, a nawet u 66% leczonych steroidami. W związku z tym u każdego chorego z WZJG, który zgłasza się do szpitala z powodu nagłego nowego bólu kręgosłupa, należy wykluczyć złamanie.

Masz prawo do najlepszej opieki medycznej

Lekarze, pielęgniarki na izbie przyjęć powinni wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością oraz zgodnie z aktualną wiedzą i praktyką z zakresu medycyny. Jeżeli ucierpiałeś na skutek błędu medycznego to masz pełne prawo do rekompensaty z tego tytułu.

Więcej o błędach medycznych

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą błąd medyczny, zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

zgłoś błąd medyczny teraz

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment