Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Uzyskanie dokumentacji medycznej – czy placówka medyczna może Ci odmówić wydania dokumentów?

Uzyskanie dokumentacji medycznejUzyskanie dokumentacji medycznej – czy placówka medyczna może Ci odmówić wydania dokumentów?

Uzyskanie dokumentacji medyczne. Ze względu na dotkliwe konsekwencje jakie grożą placówkom medycznym, wskutek udostępnienia dokumentacji pacjenta osobom nieuprawnionym, placówki medyczne dokładnie weryfikują każdy wniosek o udostępnienie danych. Gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, placówka medyczna przekazuje informację o odmowie udostępnienia dokumentacji wraz uzasadnieniem podmiotowi, który wystąpił z takim żądaniem.

bezpłatna konsultacja prawna

Uzyskanie dokumentacji medycznej – kiedy placówka medyczna może Ci odmówić?

Placówka medyczna ma prawo odmówić wydania dokumentacji medycznej, gdy:

 • o dokumentację wystąpi nieuprawniona przez pacjenta osoba lub instytucja – w tym przypadku nie ma znaczenia pokrewieństwo – nawet jeśli jesteś osobą najbliższą pacjenta to bez odpowiedniego upoważnienia, szpital może Ci odmówić. Placówka medyczna może odmówić także wydania dokumentów policji, jeśli policja nie posiada nakazu z prokuratury
 •  wniosek o dokumentację złożono po upływie:
  – 30 lat od zgonu pacjenta
  – 22 lat w przypadku dokumentacji dzieci do lat 2
  – 20 lat od ostatniego w niej zapisu – gdy pacjent żyje
  – 10 lat od momentu wykonania zdjęcia RTG (zdjęcia RTG są wydawane za potwierdzeniem odbioru, będziesz też zobowiązany do zwrotu wyników badań obrazowych, po ich wykorzystaniu)
  – 5 lat w przypadku zrealizowanych skierowań
  – 2 lat w przypadku niezrealizowanych skierowań

Po upływie wyżej wymienionych okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 • osoby uprawnione żądają oryginałów Wydanie oryginałów jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

zadzwoń teraz

Uzyskanie dokumentacji medycznej – kiedy placówka medyczna nie ma prawa odmówić?

Placówka medyczna nie ma prawa odmówić wydania dokumentcji medycznej, gdy:

 • pacjent lub osoba przez niego upoważniona nie podają celu, dla którego chcą zapoznać się z treścią dokumentacji / otrzymać z niej kopię, odpis lub wyciąg;
 • osoba uprawniona przedstawia upoważnienie podpisane w innej placówce medycznej.

Uzyskanie dokumentacji medycznej – co zrobić, gdy szpital robi problemy?

A co zrobić, jeśli mimo przysługujących nam praw nie możemy uzyskać dokumentacji medycznej?

Gdy już wyczerpiemy przysługujące nam środki zaskarżenia (zażalenie/odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), to przysługuje nam prawo do złożenia płatnej skargi na bezczynność szpitala do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi od placówki medycznej.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych wspiera poszkodowanych pacjentów

Jeżeli podejrzewasz błąd medyczny lub naruszenie Twoich praw, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zadzwoń 722 080 080, zanim Twoje roszczenie się przedawni.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!