Blog
błąd medyczny

Udar niedokrwienny, a udar krwotoczny

Udar niedokrwienny, a udar krwotoczny

Udar

Udar

Udar niedokrwienny, a udar krwotoczny

Udar mózgu to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenia czynności mózgu, spowodowane zaburzeniami krążenia mózgowego, utrzymujące się powyżej 24 godzin.

Udary niedokrwienne występują zdecydowanie częściej niż udary krwotoczne. Stanowią około 80% wszystkich udarów. Przyczynami udaru niedokrwiennego są:

 • miażdżyca dużych naczyń
 • zator sercowo-naczyniowy
 • choroba małych naczyń mózgowych
 • rozwarstwienie tętnic
 • zapalenie naczyń mózgowych
 • zaburzenia krzepnięcia takie jak zespół antyfosfolipidowy, czy trombofilia,
 • niektóre choroby uwarunkowane genetycznie
 • infekcje, takie jak HIV, czy zapalenie opon mózgowych

bezpłatna konsultacja prawna

Udar niedokrwienny – objawy

Do objawów udaru niedokrwiennego należą:

 • niedowład lub paraliż połowy ciała
 • zaburzenia czucia po jednej stronie ciała
 • apraksja czyli upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów
 • zaburzenia mowy (afazja, dyzartria)
 • częściowe niedowidzenie
 • trudności w rozpoznawaniu i indentyfikowaniu obiektów
 • zaburzenia z zakresie zdolności do zapamiętywania nowych informacji
 • problemy z czytaniem, pisaniem i liczeniem
 • zaburzenia w zakresie zdolności do przełykania.
 • dodatkowo mogą pojawić się: napad padaczkowy, zaburzenia świadomości i majaczenie

Udar krwotoczny – objawy

Udary krwotoczne występują rzadziej, stanowią ok. 10-15% wszystkich udarów. Mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Do najważniejszych przyczyn krowotoków o charakterze pierwotnym należą:

 • nadciśnienie tętnicze (ponad 50% wszystkich przypadków)
 • mózgowa angiopatia amyloidowa
 • inne artyropatie (około 30% wszystkich przypadków)

Przyczynami krowotoków o charakterze wtórnym są między innymi:\

 • udar niedokrwienny
 • powikłania leczenia trombolitycznego
 • zakrzepica żył
 • tętniaki
 • guzy mózgu
 • infekcje ośrodkowego układu nerwowego
 • urazy

W przypadku krwotoku śródmózgowego stan pacjenta, jak i objawy neurologiczne zależą od lokalizacji i wielkości ogniska krwotocznego, jednak bardzo często pacjent jest w stanie ciężkim, występują silny ból głowy, wymioty i zaburzenia świadomości.

Krwotok podpajęczynówkowy objawia się:

 • silnym, niespotykanym wcześniej bólem głowy
 • krótkotrwałą utratą przytomności
 • nudnościami i wymiotami
 • narastającymi zaburzeniami świadomości
 • napadami padaczkowymi
 • sztywnością karku
 • innymi objawami oponowymi, a po kilku dniach także bólami krzyża

W każdym przypadku podejrzenia udaru pacjent powinien być jak najszybciej skonsultowany przez neurologa. Chorych z udarem mózgu leczy się na oddziałach intensywnej terapii lub na specjalistycznych oddziałach leczenia udaru.

zadzwoń teraz

Udar – Właściwa diagnostyka

W momencie, gdy lekarze podejrzewają udar mózgu zalecane jest jak najszybsze wykonanie badania neuroobrazowego celem różnicowania pomiędzy udarem niedokrwiennym, krwotokiem śródmózgowym i krwotokiem podpajęczynówkowym.

Bardzo ważne w trakcie diagnostyki w kierunku udaru są badania biochemiczne (krew powinna zostać pobrana w izbie przyjęć przed badaniem neuroobrazowym):

 • morfologia z rozmazem
 • koagulogram (fibrynogen, PT, INR, APTT)
 • stężenie glukozy we krwi
 • stężenie elektrolitów
 • wskaźniki czynności wątroby i nerek
 • białko C-reaktywne (CRP) i OB
 • lipidogram
 • gazometria krwi tętniczej w razie podejrzenia hipoksji

Nakłucie lędźwiowe (jeśli zachodzi kliniczne podejrzenie krwotoku podpajęczynówkowego przy prawidłowym obrazie TK głowy; można wykonać tylko po wykluczeniu obecności tarczy zastoinowej – grozi wklinowaniem!).

Badania planowe – poza izbą przyjęć

 • Inne badania biochemiczneTSH, badania w kierunku trombofilii (białko C i S, antytrombina, czynnik V, przeciwciała antyfosfolipidowe, antykoagulant toczniowy – badania niewykonywane rutynowo, do rozważenia w uzasadnionych przypadkach)
 • EKG i RTG klatki piersiowej – wykonać w ciągu 24 h od zachorowania
 • Badanie USG metodą doppler duplex i przezczaszkowe – wykonać w ciągu 24 h od zachorowania (zwężenia tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych, śledzenie skuteczności trombolizy)
 • angiografia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, angiografia klasyczna. W sytuacji gdy podejrzewa się krwotok podpajęczynówkowy, a angiografia w tomografii komputerowej lub w rezonansie magnetycznym nie uwidoczniły tętniaka, należy wykonać klasyczną arteriografię
 • Echokardiografia klasyczna lub przezprzełykowa (przy podejrzeniu zatorowości kardiogennej)
 • EEG – w wybranych przypadkach (np. przedłużone zaburzenia świadomości, drgawki poprzedzające pojawienie się deficytu neurologicznego)

Gdzie szulać pomocy?

Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu może być tragiczne w skutkach. Dlatego też niezwykle ważne jest wdrożenie postępowania zgodnego z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Diagnostyka, która jest przeprowadzana niestarannie lub też błędna interpretacja wyników badań, mogą doprowadzić do narażenia zdrowia oraz życia pacjenta.

Jeżeli Ty lub ktoś kogo kochasz padłyście ofiara błędnej diagnostyki udaru najważniejszy jest pilny kontakt z doświadczonym, skutecznym i współczującym prawnikiem zajmującym się takimi sprawami. Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędnej diagnostyki nowotworowej.

W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz najlepszą pomoc prawną. Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy specjalizujący się w zakresie błędów diagnostycznych są zobowiązani do wymierzania sprawiedliwości. Wspólnie powstrzymamy niedbalstwo lekarzy i szpitali odpowiedzialnych za nieprawidłową diagnostykę raka piersi. Będziemy walczyć o uzyskanie jak najwyższego roszczenia, aby zapewnić poszkodowanej kobiecie najlepszą opiekę zarówno teraz, jak i w przyszłości. Zapewniamy wsparcie oraz szczegółową analizę dokumentacji z przebiegu choroby. Przedstawimy Ci wszystkie możliwości dochodzenia roszczeń, a płacisz tylko za wygraną sprawę.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment