Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiuTrwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to kluczowe zagadnienie w kwestii ustalenia wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania, a także świadczenia z dobrowolnego ubezpieczenia, takiego jak np. NNW.

Pojęcie to definiuje się jako trwałe uszkodzenie narządu, organu bądź układu, które nie rokuje poprawy lub polega na jego utracie, bądź upośledzeniu jego funkcji.

bezpłatna konsultacja prawna

Trwały uszczerbek na zdrowiu charakterystyka

Istotną cechą trwałego uszczerbku na zdrowiu jest to, że jego przyczyna musi być zewnętrzna, czyli poza organizmem człowieka. Przyczyną zewnętrzną może być każdy czynnik zewnętrzny, który może wywołać w występujących warunkach szkodliwe skutki na osobie ubezpieczonego (Uchwała SN z 11.02. 1963 r. III PO 15/ 62). Przyczyna zewnętrzna nie musi być jednak jedyna, tzn. może współistnieć z przyczyną wewnętrzną, występującą w ciele.

zadzwoń teraz

Jak ustala się trwały uszczerbek na zdrowiu?  

Do ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu stosuje się tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z grudnia 2002 r.  Celem przeprowadzenia badania uszczerbku jest ustalenie wysokości zadośćuczynienia czy też odszkodowania. Natomiast do ustalenia wysokości świadczenia z dobrowolnej polisy NNW posłuży tabela PZU bądź tabela będąca najczęściej załącznikiem do konkretnej (indywidualnej) polisy.

Należy pamiętać, że w sprawach o zadośćuczynienie trwały uszczerbek na zdrowiu jest jedynie jednym z elementów, które wpływają na wysokość rekompensaty dla poszkodowanego. Natomiast przy ustaleniu wysokości świadczenia w umowach o NNW wysokość uszczerbku jest kluczowa.

Bardzo często osoby zgłaszające roszczenie muszą poddać się komisji lekarskiej w celu ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Trwały uszczerbek na zdrowiuprzykłady

Przykładem takiego uszczerbku może być głęboki niedowład kończyn czy obwodowe całkowite uszkodzenie nerwu twarzowego z niedomykaniem powieki.

Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku zawinił personel medyczny lub uległeś wypadkowi i spowodowało to trwały uszczerbek na zdrowiu, powinieneś zaufać doświadczonym ekspertom i jak najszybciej zgłosić się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych!

Znajdziesz tam prawników specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych i wypadków w pracy. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację medyczną!

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!