Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Saturacja – co to jest?

Saturacja u noworodkaSaturacja u noworodka

Saturacja oznacza nasycenie cieczy gazem. W odniesieniu do krwi, ma ona na celu sprawdzenie wysycenia hemoglobiny tlenem. Oznacza się ją symbolem SaO2 , a czasami również SpO2. Badanie to ma na celu przeciwdziałanie postępującej niewydolności oddechowej.

bezpłatna konsultacja prawna

Saturacja u noworodka – jak wygląda badanie?

Saturacja badana jest za pomocą pulsoksymetru. Urządzenie to składa się z czujnika oraz jednostki centralnej. Wartość saturacji krwi tlenem u zdrowych ludzi zawiera się w zakresie SpO2 95–98%. Saturacja poniżej 90% oznacza niedotlenienie. Niedotlenienie to stan, który zagraża zdrowiu i życiu.

Saturacja u noworodka

U każdego noworodka saturację bada się za pomocą pulsoksymetru. Jest to jedno z pierwszych badań niemowlęcia tuż po narodzinach. Pomiaru dokonuje się na prawej kończynie dolnej pomiędzy 2, a 24 godziną po urodzeniu. Stwierdzenie 95% SpO2 lub mniej jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego w kierunku wykrycia wad serca. Częstokroć wykonuje się drugi pomiar saturacji na prawej kończynie górnej noworodka. Saturacja wyższa na kończynie górnej niż na dolnej wskazywać może hipoplazję serca, atrezję zastawki lub jej zwężenie. Korzyści płynące z pulsykometrii mają znaczenie dla szybkiego wykrywania wad serca, między innymi serca jednokomorowego, wspólnego przedsionka itp.

zadzwoń teraz

Nieprawidłowa saturacja u noworodka – konsekwencje

Nieprawidłowa saturacja u noworodka oznacza niedotlenienie, które stanowi bardzo poważne niebezpieczeństwo. Niedotlenienie u noworodka prowadzić może do licznych uszkodzeń, między innymi ośrodkowego układu nerwowego, czy mózgowego porażenia dziecięcego. Leczenie niedotlenienia sprowadza się do podawania dziecku tlenu oraz wspomagania oddechu. Po stwierdzeniu stabilności stanu noworodka, powinien on pozostać na oddziale w celu monitorowania i zapobieżenia ewentualnym powikłaniom. Niestety, w ciężkiej postaci niedotlenienia rozwój dziecka nie jest prawidłowy. Istnieje ryzyko zgonu.

Saturacja noworodka – czy jeden ludzki błąd zniszczył całe Twoje życie?

Jeśli podejrzewasz, że w Twoim przypadku zastosowana podczas porodu procedura była niezgodna z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, co spowodowało uszczerbek na zdrowiu Twoim lub Twojego dziecka, to jak najszybciej powinnaś zaufać odpowiednim ekspertom. W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!