Blog
błąd medyczny

 

rejestry medyczne posłużą ocenie jakości i skuteczności

Rejestry medyczne posłużą ocenie jakości i skuteczności

MZ: rejestry medyczne posłużą ocenie jakości i skuteczności leczenia

Autor: MZ/rejestrbledowmedycznych.pl

W nawiązaniu do doniesień medialnych resort zdrowia opublikował informację dot. projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Przewiduje on między innymi: tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych oraz utworzenie Agencji do spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która powstanie na bazie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Rejestry medyczne będą tworzone według zasad prowadzenia dobrej praktyki, w celu monitorowania jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowania do jej poprawy. Umożliwią one wyliczanie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną. MZ przewiduje, że rocznie będzie powstawało około pięciu takich rejestrów (w pierwszych latach: 2 – 4). Docelowo ma ich być ok. 60-80.

Rejestry umożliwią: ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty w warunkach rzeczywistych lub ocenę sposobów postępowania (technologii medycznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych) w warunkach rzeczywistych oraz poprawę bezpieczeństwa i skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentami.

Rejestry medyczne będą obejmowały pacjentów z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym, poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu – np. rejestr zabiegów lub operacji, u których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy) lub u których zastosowano określony wyrób medyczny – np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.

MZ zakłada, że rejestry medyczne do celów oceny jakości będą finansowane lub współfinansowane przez ministra zdrowia. Nie wyklucza się też finansowania ich z innych źródeł.

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 19 lutego 2017 r.

Więcej: mz.gov.pl

Gdzie zgłosić błąd medyczny?

Jeżeli naruszono Twoje prawa pacjenta lub gdy doszło do błędu medycznego niezwłocznie zgłoś nieporządnie zdarzenie do Rejestru Błędów Medycznych. Twoje zgłoszenie może realnie wpłynąć na poprawę jakości świadczeń medycznych w Polsce.

bezpłatna porada

Rejestr Błędów MedycznychZadzwoń  teraz Infolinia 24/7  Telefon 722 080 080

 www. rejestrbledowmedycznych.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment