Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Przedawnienie roszczenia w przypadku błędów medycznych

błąd lekarski przedawnienie

Błąd lekarski przedawnienie

Przedawnienie bywa skomplikowane, a terminologia prawnicza zawiła i niezrozumiała. W tym artykule krótko podsumujemy wszystkie informacje dotyczące przedawnienia roszczeń.

Przedawnienie roszczenia zostało ściśle określone przez Kodeks Cywilny. Wszystkie informacje zawiera art. 442 KC.

Art. 442

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

bezpłatna konsultacja

Roszczenie osoby pełnoletniej (przedawnienie błąd medyczny)

W przypadku osoby pełnoletniej okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu dowiedzenia się o tym, że błąd medyczny miał miejsce. Okres przedawnienia może być dłuższy, jeżeli w trakcie procesu sądowego uda się udowodnić, że doszło do występku lub zbrodni (bezpośrednie narażenie zdrowia i życia).

Roszczenie małoletniego (przedawnienie błąd lekarski)

Małoletni po nowelizacji Kodeksu Cywilnego w 2007 roku mają aż 20 lat na dochodzenie swoich praw. Jednakże, należy mieć na uwadze fakt, że wcześniej w Kodeksie Cywilnym obowiązywały dwa terminy przedawnienia – 3 i 10-letni. Jeżeli sprawa błędu medycznego, która dotyczy małoletniego była przedawniona w sierpniu 2007 roku to nie mamy możliwości zastosowania 20-letniego okresu przedawnienia. Zmiany weszły w życie dn. 10 sierpnia 2007 roku.

więcej o błędach medycznych

zadzwoń teraz

Błąd lekarski przedawnienie? Masz pytania?

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu wysokich kwot odszkodowań z polis OC placówek medycznych oraz lekarzy.

Jeżeli ucierpiałaś / ucierpiałeś w wyniku błędu medycznego skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu niezwłocznie zgłoś się do nas. Zapewniamy bezpłatną poradę i analizę pełnej dokumentacji medycznej. W przypadku wystąpienia błędu medycznego należy Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Błąd lekarski przedawnienie

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!