Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna – dlaczego jest tak bardzo ważna w trakcie procesu o błąd lekarski?

Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest kluczowym materiałem dowodowym w czasie procesu cywilnego i karnego o błąd lekarski. Każdy pacjent ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną. Po złożeniu odpowiedniego wniosku pacjent otrzyma skopiowane, ponumerowane oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty. Jeżeli szpital odmówi wydania dokumentacji medycznej lub nie przechowuje jej zgodnie z ustawą, istnieje możliwość zgłoszenia takich nieprawidłowości do Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wpisy w dokumentacji medycznej powinny być dokonywane niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, czytelnie i chronologicznie.

bezpłatna konsultacja

Co zrobić, gdy dokumentacja medyczna jest nieczytelna?

Nieczytelna, jak również niepełna dokumentacja medyczna jest niezgodna z ww. rozporządzeniem. Jako pacjent, masz prawo do tego, aby zażądać (na piśmie) przepisania dokumentacji medycznej pismem komputerowym.

Co zrobić, gdy w dokumentacji medycznej są braki?

Niestety, zdarza się tak, że w dokumentacji medycznej pojawiają się braki. Czy nieścisłości w dokumentacji medycznej mogą zostać wykorzystane w sądzie przeciwko pacjentom?

W trakcie procesu sąd i biegli oceniają, czy informacje zawarte w dokumentacji medycznej nie odbiegają od rzeczywistości, oraz czy wpisy są czytelne i zbieżne ze sobą. Dokumentacja zawierająca skreślenia oraz poprawki wydaje się być mniej wiarygodna.

Pacjenci nie wiedzą co zostało odnotowane w dokumentacji medycznej. W sytuacji, gdy dokumentacja medyczna odbiega od rzeczywistości niezwykle ważna jest pomoc świadków. Z pewnością podczas Twojego pobytu w szpitalu odwiedzali Cię znajomi, czy też rodzina. Może to właśnie oni zauważyli coś niepokojącego i będą mogli potwierdzić Twoją wersję wydarzeń podczas procesu?

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 15 października 1997 r. (III CKN 226/97) mówi o tym, że „ewentualne, nie dające się usunąć braki w dokumentacji lekarskiej nie mogą być wykorzystane w procesie na niekorzyść powoda”.

Zadzwoń teraz

Jak to wygląda w praktyce?

Orzeczenie Sądu Najwyższego nie okazało się być jednoznaczną wskazówką dla sądów niższych instancji. Z tego względu ważne jest, aby skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który ma wieloletnie doświadczenie w sprawach błędów medycznych.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych walczy o sprawiedliwość i prawa pacjenta.

Uważamy, że lekarze i pielęgniarki nie są bardziej wiarygodnymi świadkami, niż pacjent oraz jego najbliżsi. Walczymy o prawa pacjenta i dążymy do tego, aby poszkodowani pacjenci otrzymali należną rekompensatę. Nie boimy się wieloletnich, trudnych procesów.

Walczymy o prawdę oraz najwyższą jakość opieki medycznej. Jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego, zadzwoń 722 080 080. Przeanalizujemy Twoją dokumentację medyczną i ocenimy szansę na udowodnienie błędu medycznego.

bezpłatna pomoc

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.
Nie pobieramy z góry żadnych opłat! Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc. Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!