Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Powikłanie czy błąd medyczny?

Powikłanie czy błąd medycznyPowikłanie czy błąd medyczny?

Jak odróżnić typowe powikłanie od błędu medycznego? Kto może Ci w tym pomóc? Bardzo często zdarza się tak, że kiedy pacjent cierpi na skutek wykonanej mu operacji lub zabiegu, to w pierwszej kolejności obwinia za to lekarza. Czy słusznie?

bezpłatna konsultacja prawna

Powikłanie czy błąd medyczny? Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny ma miejsce wtedy, gdy lekarz postępuje wbrew standardom medycznym. Jeżeli lekarz popełni błąd medyczny to może zostać ukarany w ramach odpowiedzialności zawodowej. Ponadto, osoba poszkodowana na skutek błędu medycznego może ubiegać się o należną rekompensatę z OC szpitala lub lekarza.

Powikłanie czy błąd medyczny? Czym jest powikłanie?

Natomiast powikłanie jest niezawinioną komplikacją, której ryzyko wpisuje się w planowane leczenie każdego pacjenta i która wynika z okoliczności niezależnych od lekarza, a związanych z organizmem i osobą pacjenta. Bywa też i tak, że kiedy sytuacja wymaga ratowania życia pacjenta, to ryzyko wystąpienia ewentualnych powikłań staje się sprawą drugorzędną. W efekcie końcowym wystąpienie typowych powikłań nie skutkuje odpowiedzialnością lekarza lub szpitala. W związku z tym, lekarz ma obowiązek przekazania pacjentowi informacji o mogących wystąpić powikłaniach i przekazuje mu do zapoznania się oraz do podpisania formularz świadomej zgody na planowane działania medyczne (dotyczy zabiegu, operacji, znieczulenia itp.). W takiej sytuacji pacjent ma też prawo odstąpić lub nie wyrazić zgody na zaproponowane mu leczenie – wówczas potwierdza to swoim podpisem we właściwej rubryce.

zadzwoń teraz

Powikłanie czy błąd medyczny – jak ocenić, czy doszło do błędu?

Słowo przestrogi – nie warto samemu (szczególnie, gdy jesteśmy laikami w tej dziedzinie) podejmować prób oceny, czy doszło do błędu medycznego. Jeżeli dokumentacja medyczna jest sporządzona rzetelnie oraz zeznania lekarzy związanych ze zdarzeniem medycznym są spójne i logiczne, to sądy zwykle przyjmują wersję fachowca, zwłaszcza jeśli zostanie ona poparta opinią biegłych. Pamiętaj, że zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, skonsultuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację medyczną i ocenimy, czy doszło do błędu lekarskiego.

Powikłanie czy błąd medyczny – Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych wszystko Ci wyjaśni

Wiemy, że pacjentom czasami trudno jest pogodzić się z tym, że działania lekarskie były prawidłowe i stali się ofiarami powikłań. Pamiętajmy, że nie każda sytuacja odbiegająca od celu zabiegu to błąd medyczny. Jeżeli podejrzewasz personel medyczny o zaniedbanie, zadzwoń 722 080 080, aby uzyskać bezpłatną analizą swojej sprawy. To nic nie kosztuje!

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!