Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jakie wyglądają regulacje prawne?

Powyższe zarządzenie zostało zapisane w artykule szóstym, znajdującym się w drugim rozdziale ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

bezpłatna konsultacja prawna

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

Ustawodawca określił jednoznacznie, że wszyscy kuracjusze posiadają uprawnienie do korzystania ze specjalistycznej i fachowej pomocy ze strony każdej placówki medycznej. W sytuacji, gdy z różnych względów możliwości są ograniczone, dalej zachowywana jest szansa na hospitalizację tożsamą z przejrzystymi i obiektywnymi procedurami. Dlatego zabrania się korzystania z  metod niesprawdzonych, jak i tych uważanych za przestarzałe.

W momencie, gdy pojawią się w tym aspekcie poważne wątpliwości, chory może zażądać zwołania konsylium lub wezwać pielęgniarkę do zasięgnięcia opinii u innego członka personelu.

Co ciekawe jednak, sam lekarz może odmówić takiej możliwości, gdy uzna, że roszczenie jest pozbawione zasadności. Jednakże, informację o prośbie i swojej decyzji będzie musiał zawrzeć w dokumentacji.

zadzwoń teraz

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jakie są obowiązki lekarza?

Prawodawca nałożył na niego także różnego rodzaju zobowiązania. Poza działaniem zgodnym z wyraźnie nakreślonymi procedurami, powinien on:

  • cały czas pogłębiać swoją wiedzę
  • stosować wyłącznie te metody, których skuteczność została już udowodniona
  • analizować czy określona metoda przyniesie jakieś zagrożenie dla pacjenta
  • motywować swoje działania wyłącznie stanem jego zdrowia, a nie oczekiwaniami

Prawo pacjenta do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną – gdzie uzyskasz pomoc?

Regulacje prawne jednoznacznie określają uprawnienie każdego chorego do korzystania ze świadczeń, które są zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

To jednak tylko teoria, gdyż ciągle zdarzają się sytuacje, gdy łamane są podstawowe przywileje pacjentów.

Zastanawiasz się co zrobić w takich okolicznościach?

Gdzie szukać pomocy?

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych każdego dnia pomaga poszkodowanym w walce o sprawiedliwość i odpowiednią rekompensatę.

Pomożemy Ci wyegzekwować Twoje prawa. Zadzwoń i skorzystać z bezpłatnej konsultacji i naszego wieloletniego doświadczenia.

 bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!