Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną

Odszkodowanie za nieudaną operacje plastycznąKiedy mówimy o błędzie lekarskim w medycynie estetycznej? Odszkodowanie za nieudaną operacje plastyczną – jak uzyskać?

Operacje plastyczne są wykonywane przez chirurgów plastyków, przede wszystkim w celach estetycznych, bądź rekonstrukcyjnych wobec wad wrodzonych, a także nabytych. Błąd lekarski w medycynie estetycznej może wystąpić przy zastosowaniu nieadekwatnej metody, wykonaniu zabiegu przez niekompetentną osobę, czy też ze względu na to, że pojawiają się problemy zdrowotne, których nie przewiduje podpisywana zgoda. Zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych, aby dowiedzieć się, czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie lekarza. Dokonamy bezpłatnej oceny dokumentacji medycznej, aby stwierdzić, czy masz szansę na dochodzenie roszczeń z tego tytułu.

chcesz pozwać chirurga plastycznego?

Efekt operacji plastycznej – umowa rezultatu, a niezadowolenie z efektu

Wśród operacji/zabiegów z dziedziny chirurgii estetycznej należy rozróżnić te, które mają charakter leczniczy i terapeutyczny, jak i nie. Tym samym albo podlegają zasadom dla typowych czynności o charakterze medycznym, albo upiększającym. Należy zwrócić szczególną uwagę na działania, które mają zostać podjęte w celach typowo estetycznych, ponieważ podlegają one nieco innym regulacjom.

W kwestii czynności upiększających, pacjent wyraża swoją zgodę poprzez zawarcie umowy z chirurgiem, dlatego lekarz jest odpowiedzialny za rezultat przeprowadzanych przez niego czynności. W przypadku wystąpienia sytuacji, kiedy to efekt nie pokrywa się z ustaleniami z lekarzem, odpowiada on za nienależyte wykonanie umowy. Najważniejszy elementem jest tutaj jednak obiektywizm w ocenie osiągniętego rezultatu i kwestia dołożenia należytej staranności ze strony medycznej, jako założenie podstawowe przy wszelkich działaniach o charakterze leczniczym.

zadzwoń teraz

Świadoma zgoda pacjenta, a efekt operacji plastyczne, kiedy uzyskasz odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną?

Do przeprowadzenia operacji plastycznej, niezbędna jest prośba pacjenta, jego inicjatywa i wyraźne wyrażenie przez niego takiej woli. W zgodach znajdziemy sformułowania, że zazwyczaj operacje przebiegają bez komplikacji. Zgody na operacje plastyczne przewidują wystąpienie efektów niepożądanych i działań nieoczekiwanych, ujętych często w bardzo ogólnikowy sposób. Tym samym nierzadko stanowi to podstawę do uniknięcia odpowiedzialności przez podmiot dokonujący ingerencji chirurgicznej. Pacjent musi wyrazić tzw. uświadomioną zgodę na operacje plastyczne, czyli na działanie ze strony chirurga plastycznego i na wynikające z tego ryzyko. W przeciwnym razie, wyrażenie woli jest z pewnością nieważne.

Przyjmując, iż ustalony efekt operacji plastycznej nie wystąpił, albo rezultat okazał się zdecydowanie niepożądany, czy też został uzyskany z jednoczesnym narażeniem na powikłania, możemy mówić o podstawie do pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności – pozwanie chirurga plastycznego. Tym samym niekiedy możemy mówić o możliwości realizacji roszczeń wynikających z umowy o dzieło w ramach rękojmi za wady dzieła, z umowy wzajemnej dającej możliwość odstąpienia od tej umowy, czy też odpowiedzialności kontraktowej, a także za czyn niedozwolony.

Nieudana operacja plastyczna co dalej?

Dokonując ustaleń z lekarzem, jaki ma być efekt przeprowadzanej operacji/zabiegu, podpisujesz zgodę. Prawnicy z wieloletnią praktyką, udzielą porady, czy masz szansę na odzyskanie swoich pieniędzy za brak wystąpienia oczekiwanego rezultatu wynikającego z zawartej umowy. W związku z tym, Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych wnikliwie przeanalizuje podpisane przez Ciebie dokumenty, aby móc określić szanse powodzenia na drodze sądowej. Być może należy Ci się rekompensata. Nie czekaj, zgłoś się już dziś.

umów poradę

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc. Pomagamy w złożeniu reklamacji operacji plastyczne!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!