Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Oględziny i otwarcie zwłok – co było przyczyną śmierci?

Oględziny i otwarcie zwłokOględziny i otwarcie zwłok – co było przyczyną śmierci?

Oględziny i otwarcie zwłok, to czynności, które są podejmowane w celu identyfikacji zwłok i przyczyny śmierci. Każdego dnia analizując dokumentacje medyczną, stawiamy sobie pytanie, czy dało się zapobiec tragedii jaka miała miejsce? Z jakiego powodu doszło do śmierci? Czy wina leży po stronie placówki medycznej?

Rzetelna analiza dokumentów pozwala nam przede wszystkim na ocenę, czy w związku z podejmowanymi czynnościami popełniono błąd medyczny. Badanie pośmiertne, jakimi są oględziny i otwarcie zwłok, czyli tzw. sekcja zwłok, często jest dla nas podstawowym punktem odniesienia w dokonywanej ocenie. Z doświadczenia wiemy, iż bez niej, udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego jest niekiedy bardzo trudne, bądź po prostu niemożliwe.

bezpłatna konsultacja prawna

Oględziny i otwarcie zwłok – rodzaje śmierci, ujęcie medyczne

Generalnie w medycynie pojawia się rozróżnienie na trzy odmienne rodzaje śmierci. Po pierwsze, wskazuje się na zgon z przyczyn naturalnych, to znaczy z racji wieku, co jest oczywiście uwarunkowane postępującym procesem starzenia się. Nie da się ukryć, iż rzadko się z tym spotykamy. Wynika to z faktu, że wraz z upływem lat ciężko mówić o braku jakiejkolwiek towarzyszącej choroby któregoś z narządów.

Po drugie, jako kolejną należy wymienić śmierć o podłożu chorobowym o samoistnym charakterze, powolnym, czy też nagłym. W tym przypadku możemy spotkać się z towarzyszącym przewlekłym stanem chorobowym, czy też zgonem, do którego doszło w sposób nagły, nieprzewidywalny. Nieoczekiwany skutek może być poprzedzony wystąpieniem zbagatelizowanych objawów, czy też takich, których wystąpienie nie  sugeruje sytuacji stanowiącej zagrożenie dla życia.

Po trzecie, istnieją także zdarzenia, kiedy proces ten przebiega bezobjawowo, a do śmierci dochodzi w ciągu kilku minut, czy też kilkunastu sekund. W medycynie używa się także wyszczególnienia na gwałtowne wystąpienie zatrzymania funkcji życiowych. Dochodzi do tego przez negatywny wpływ czynników oddziałujących z zewnątrz. Mianowicie chodzi tutaj o zachowania noszące znamiona przestępstwa, samobójstwa czy też nieszczęśliwego wypadku.

Oględziny i otwarcie zwłok – podstawa przeprowadzenia

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok, kiedy istnieje podejrzenie, że do śmierci doszło w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Oględzin zwłok dokonuje prokurator lub sąd (w zależności od etapu postępowania) przy udziale  biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, o ile występuje możliwość obecności specjalisty tej dziedziny. Istnieją także przypadki, iż z ważnych naglących przyczyn ich przeprowadzeniem zajmuje się Policja. Organ ten, ma jednak jednoczesny obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym prokuratora.

Oględziny przeprowadza się w miejscu znalezienia ciała i tylko w razie konieczności można zmienić jego położenie pod nieobecność biegłego lekarza i prokuratora, albo sądu. Następnie, czynności otwarcia zwłok dokonuje biegły lekarz (także w miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej) przy jednoczesnym udziale prokuratora, czy też sądu. Należy nadmienić, iż zarówno wobec oględzin jak i otwarcia zwłok, niekiedy może okazać się zasadne wezwanie także lekarza, który jako ostatni udzielał pomocy osobie zmarłej i w związku z tym, jego wiedza może okazać się niewątpliwie potrzebna. Biegły z takich czynności sporządza opinię.

zadzwoń teraz

Oględziny i otwarcie zwłok – ważny dowód w procesie cywilnym

Po usłyszeniu dramatycznej informacji o śmierci, musimy zastanowić się, czy zgadzamy się z informacją o przyczynie tego tragicznego skutku. Ważne jest, aby przy wystąpieniu jakichkolwiek wątpliwości co do diagnostyki, podejmowania czy też zaniechania jakiegoś działania, podjąć decyzje o przeprowadzeniu sekcji zwłok, jako przyszłego dowodu w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego. Przesłanką jego zaistnienia jest udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego, stąd też skutek w postaci uraty życia potwierdza nam badanie sekcyjne i to ono ma za zadanie ustalenie przyczyny zgonu.

Profesjonalna pomoc

Jeżeli zmagasz się z tragedią utraty najbliższej osoby i jednocześnie nie jesteś przekonany co do przyczyny śmierci, jaką podaje lekarz, kieruj się zdrowym rozsądkiem i wyraź zgodę na przeprowadzenie sekcji zwłok. Zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych, aby sprawdzić prawdziwość stawianych hipotez. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentacje medyczną, w celu odnalezienia związku przyczynowo-skutkowego. Ułatw drogę do dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego i niezwłocznie zapewnij dowód w postaci badania pośmiertnego.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!