Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Odpowiedzialność karna lekarza – jak ukarać lekarza za błąd medyczny?

Odpowiedzialność karna lekarzaOdpowiedzialność karna lekarza – jak ukarać lekarza za błąd medyczny?

Poszkodowani pacjenci najczęściej żądają ukarania lekarza prawomocnym wyrokiem, aby móc poprzez takie działanie ostrzec innych pacjentów. W procesach o błąd medyczny chodzi nie tylko o poprawę jakości opieki medycznej, ale też o słowo „przepraszam” ze strony winnego lekarza. Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy przez jeden ludzki błąd tracimy bliską nam osobę… W takich sytuacjach, proces o błąd medyczny staje się sensem życia najbliższej rodziny zmarłego pacjenta, która za wszelką cenę dąży do prawdy i walczy o sprawiedliwość.

Jeżeli poszkodowani pacjenci i ich rodziny nie reagują na zaniedbania lekarzy to tym samym sprawiają, że problem błędów medycznych staje się coraz bardziej powszechny, a lekarze czują się bezkarni.

bezpłatna porada prawna

Odpowiedzialność karna lekarza, a przedawnienie

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku to przedawnienie wynosi aż 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany pacjent dowiedział się o szkodzie oraz podmiocie odpowiedzialnym do jej naprawienia.

Jeżeli Prokuratura umorzy postępowanie, a sprawa nie trafi do sądu karnego to sąd cywilny może samodzielnie ocenić, czy określone zaniedbania stanowią znamiona przestępstwa.

Odpowiedzialność karna lekarza – prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko położnej

Poród miał miejsce w 2006 roku. Ciąża przebiegała prawidłowo, ciężarna trafiła do szpitala w 41 tygodniu ciąży i nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. Podczas amnioskopii okazało się, że wody płodowe są zielone, dlatego też podjęto decyzję o indukcji porodu. Zapis KTG o godzinie 10:10 nie wskazywał na jakiekolwiek zagrożenie płodu, natomiast w zapisie KTG o godzinie 13 pojawiły się deceleracje późne, które powinny skłonić położną do powiadomienia lekarza o powikłaniach podczas porodu. Ostatecznie dziecko zmarło w łonie matki. Zrozpaczony ojciec dziecka zaraz po porodzie zgłosił sprawę do Prokuratury, ale Prokuratura ostatecznie nie wszczęła postępowania karnego.

zadzwoń teraz

Odpowiedzialność karna lekarza – upomnienie dla położnej za śmierć dziecka

Położna, która opiekowała się ciężarną pacjentką została ukarana przez sąd upomnieniem za to, że nie zauważyła nieprawidłowości w zapisie KTG o godzinie 13 i nie przedstawiła tego zapisu lekarzowi w celu dokonania jego oceny, ponadto w sposób sprzeczny ze wskazaniami aparatury dokonywała zapisów w dokumentacji medycznej. W związku z powyższym, dokumentacja medyczna była prowadzona nierzetelnie.

Dodatkowo, ukarano położną za sprawowanie nienależytej opieki nad pacjentką i jej nienarodzonym dzieckiem. Monitorowanie dobrostanu płodu było niewystarczające. Ze względu na obecność zielonego płynu owodniowego w ciąży po 41 tygodniu oraz indukcję oksytocyną, istniały wskazania do stałego monitorowania płodu.

Gdzie w tym czasie był lekarz?

Dlaczego położna nie zareagowała na czas?

Odpowiedzialność karna lekarza – czy wiesz, że sąd cywilny może ustalić, czy doszło do przestępstwa?

Rodzice zmarłego dziecka wytoczyli powództwo cywilne przeciwko szpitalowi o zapłatę zadośćuczynienia. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, ponieważ uznał za zasadny zarzut przedawnienia.

Powództwo cywilne powinno w tej sytuacji zostać wytoczone po 3 latach, a rodzice zrobili to dopiero po 5 latach od porodu. Prokuratura umorzyła postępowanie, więc nikt nie został skazany za popełnienie zbrodni lub występku. Mimo to, sąd cywilny w późniejszym czasie uznał, że samodzielnie oceni, czy określone zaniedbania spełniają znamiona czynu zabronionego.

Jeżeli sąd w sprawie cywilnej dojdzie do wniosku, że zachowanie personelu medycznego wypełniało znamiona przestępstwa to okres przedawnienia wydłuży się do 20 lat, co umożliwi uzyskanie zadośćuczynienia przez rodziców zmarłego dziecka.

W tej sprawie można oskarżyć personel medyczny na podstawie art. 155 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci), art. 160 kodeksu karnego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) lub art. 162 par. 1 kodeksu karnego (nieudzielenie pomocy).

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych pomaga w walce o prawdę i sprawiedliwość

Drodzy Pacjenci – jesteśmy po to, aby Wam pomóc.

Wytłumaczymy Wam wszystkie skomplikowane zagadnienia medyczne i prawne, jak również poprowadzimy sprawę karną oraz cywilną. Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie i posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa medycznego. Zadzwoń 722 080 080, aby uzyskać pomoc oraz wsparcie profesjonalistów. Zaufało nam już tysiące poszkodowanych pacjentów.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!