Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Mózgowe porażenie dziecięce wobec poprawy opieki okołoporodowej

Mózgowe porażenie dziecięce Mózgowe porażenie dziecięce wobec poprawy opieki okołoporodowej

Mózgowe porażenie dziecięce  (MPD) to grupa chorób, która jest związana z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jest wiele czynników, które przyczyniają się do uszkodzenia tkanki mózgowej. W szczególności należy tu wskazać niedotlenienie oraz niedokrwienie, infekcje, urazy, czy też wady wrodzone. Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się czy mózgowe porażenie dziecięce powstało na skutek błędu medycznego.

bezpłatna konsultacja prawna

Mózgowe porażenie dziecięce ­­­­– badania naukowców

Wiele przypadków porażenia mózgowego jest spowodowanych powikłaniami, które występują w okresie porodu (są to tzw. urazy okołoporodowe). Z tego względu naukowcy analizowali jaki ma na to wpływ opieka medyczna w tym okresie. Tym samym, wysunęli hipotezę, że poprawa opieki położniczej i noworodkowej może zmniejszyć częstotliwość diagnozowania porażenia mózgowego.

Badania obejmowały 707 916 żywych urodzeń, z czego 1 664 miało rozpoznane mózgowe porażenie dziecięce. Autorzy przeanalizowali częstość występowania porażenia mózgowego na 1000 żywych urodzeń w zależności od roku urodzenia. Stwierdzono, że od 1999 do 2010 r. wskaźnik porażenia mózgowego spadł z 2,62 do 1,89. Ponadto mniej powszechne stały się czynniki ryzyka, takie jak stan przedrzucawkowy, wcześniactwo, czy też wielokrotne porody. Jednocześnie rzadziej występują konsekwencje mózgowego porażenia w postaci ciężkiego upośledzenia mózgu, padaczki, upośledzenia intelektualnego, problemów z mową. Zmniejszeniu uległ także wskaźnik śmiertelności okołoporodowej. Autorzy badań wysunęli wniosek, iż te postępy są głównie wynikiem poprawy w opiece położniczej i noworodkowej.

zadzwoń teraz

Mózgowe porażenie dziecięce – znaczenie terapeutycznej hipotermii

Autorzy badań w szczególności podkreślają, że mózgowe porażenie dziecięce jest często wynikiem niedotlenienia i/lub niedokrwienia mózgu dziecka. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (ENN) jest stanem klinicznym, który może wystąpić u noworodka bezpośrednio po porodzie. W tym kontekście, na szczególną uwagę zasługuje rola hipotermii terapeutycznej. Naukowcy zauważają, iż może ona zminimalizować trwałe uszkodzenie, jeśli jest podawana krótko po wystąpieniu encefalopatii. Na potwierdzenie tej tezy, autorzy badań wskazują, iż ta metoda została wprowadzona do Norwegii w 2007 roku. W tym samym roku nastąpił spadek liczby dzieci, u których rozwinęły się cięższe podtypy porażenia mózgowego.

Mózgowe porażenie dziecięce – profesjonalna pomoc

Łagodzenie skutków MPD jest pracochłonnym procesem, który wymaga czasu, ale także pieniędzy. Jeżeli podejrzewasz, że MPD Twojego dziecka powstało w wyniku błędu okołoporodowego, zadzwoń już dziś. Dokonamy bezpłatnej analizy dokumentacji medycznej. Tym samym, ocenimy szanse na dochodzenie roszczeń z tytułu doznanych szkód i wyrządzonej krzywdy. Nie czekaj, z naszą pomocą możesz uzyskać pieniądze, które ułatwią leczenie

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!