Blog
błąd medyczny

Medyczna dokumentacja pacjentaMedyczna dokumentacja pacjenta – prawo do dostępu

Wgląd do dokumentacji leczenia jest podstawowym prawem każdego chorego, spisanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wynika z niej, że każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek udostępnić dokumentację zarówno kuracjuszowi, jak i osobie przez niego upoważnionej.

bezpłatna konsultacja prawna

Medyczna dokumentacja pacjenta – udostępnianie

Ustawodawca zdecydował, że istnieją cztery formy użyczenia dokumentów:

  • wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i nakazem zwrotu
  • utworzenie kopii na elektronicznym nośniku danych
  • poprzez wgląd
  • przez sporządzenie wyciągów, odpisów, wydruków

Medyczna dokumentacja pacjenta – opłaty za udostępnienie

W marcu 2017 r. zmieniły się przepisy. Za jedną stronę kopii zapłacisz maksymalnie około 0,30 zł. Do niedawna za jedna stronę pacjent płacił nawet do 0,84 zł.

zadzwoń teraz

Medyczna dokumentacja pacjenta – jak złożyć wniosek?

Dokumentacja medyczna jest udzielana na postawie pisemnie złożonego podania. Takie pismo powinno zawierać datę wypełnienia, dokładne dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy, pocztę, ulicę, numer domu, miasto, a także numer telefonu.

Maksymalny termin realizacji to 30 dni, a gdy istnieje potrzeba wcześniejszego dostarczenia (np. z powodu wezwania na komisję ZUS), należy zawrzeć taką informację wraz z kserokopią wezwania.

Dostęp do dokumentacji medycznej jest podstawowym prawem każdego pacjenta. Dlatego, jeśli Twoje przywileje zostały naruszone, masz możliwość wniesienia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli zaś uważasz, że padłeś ofiarą błędu medycznego, to skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i analizy dokumentacji, które oferują Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych. Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują dokumentację pod kątem nieprawidłowości. Korzystamy z pomocy najlepszych specjalistów z branży, aby nasi Klienci mogli skupić się na tym, co najważniejsze. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Zadzwoń, a gwarantujemy, że nasi specjaliści otoczą Cię odpowiednią opieką i wywalczą należyte odszkodowanie.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!