Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Kardiomiopatie – Czy wiesz, jakie objawy mogą zagrażać Twojemu życiu?

KardiomiopatieKardiomiopatie – czy wiesz, jakie objawy mogą zagrażać Twojemu życiu?

Kardiomiopatie oznaczają poważne choroby mięśnia sercowego. Jest wiele rodzajów kardiomiopatii –  część z nich jest o etiologii genetycznej. Kardiomiopatię można również „nabyć”.

Kardiomiopatie
pierwotnewtórne
genetyczneMieszane (czyli genetyczne i poza genetyczne)nabyte

bezpłatna konsultacja prawna

Kardiomiopatie – kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest kardiomiopatią mieszaną i oznacza powiększenie 1-2 komór serca, z prawidłową grubością jego ścian (ew. ich ścieczeniem/niewielkim wtórnym przerostem) oraz dysfunkcją skurczową wraz towarzyszącymi: komorowymi i nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami przewodzenia, zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi. Kardiomiopatia rozstrzeniowa może pojawić się w każdym wieku, statystycznie u 1:2 500 osób. Objawami mogą być:

 • pogarszająca się tolerancja wysiłku wraz z narastaniem duszności i osłabieniem
 • duszność typu orthoponoe
 • uczucie kołatania serca
 • szmer skurczowy niedomykalności mitralnej (wtórny do rozstrzeni lewej komory)
 • obecność trzeszczenia i rzężenia drobnobańkowego nad polami płucnymi
 • przy niewydolności prawokomorowej: obrzęki obwodowe, bóle brzucha zw. z zastojem w wątrobie (objawy nasilają się wraz z pogłębiającą się dysfunkcją mięśnia sercowego)

Czynnikami sprzyjającymi zachorowaniu są: mutacje genowe, infekcje: głównie wirusowe oraz bakteryjne, grzybicze i inne, substancje toksyczne i metale, zaburzenia: immunologiczne, endokrynologiczne oraz metaboliczne, choroby nerwowo-mięśniowe oraz choroba niedokrwienna serca. Aby zdiagnozować kardiomiopatię rozstrzeniową należy przeprowadzić badania diagnostyczne:

 • morfologię krwi
 • RTG klatki piersiowej
 • EKG
 • przezklatkową echokardiografię
 • test wysiłkowy (dla pacjentów z niewydolnością serca, bez bólów dławicowych, z podejrzeniem niedokrwienia/po przebytym zawale) – w przypadku dodatniego wyniku: koronarografia z angioplastyka tętnic wieńcowych

Samoistna poprawa może wystąpić statystycznie u 25% chorych.

Kardiomiopatie – pierwotna kardiomiopatia restrykcyjna

Pierwotna kardiomiopatia restrykcyjna jest kardiomiopatią mieszaną. Pierwotna kardiomiopatia restrykcyjna oznacza rzadkie schorzenie polegające na zaburzeniu funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego, co wynika ze sztywności ścian jego komór. Pierwotna kardiomiopatia restrykcyjna może być skutkiem: zwłóknienia, nacieku wtórnego lub gromadzenia się patologicznych substancji. Objawami mogą być:

 • brak podatności na rozkurcz
 • narastanie zastoju w krążeniu małym i dużym
 • zmniejszenie rzutu serca
 • duszność wysiłkowa
 • męczliwość
 • nadmierne wypełnienie żył szyjnych
 • zastój w obrębie wątroby i obrzęki (późne objawy)

Pierwotna kardiomiopatia restrykcyjna jest diagnozowana za pomocą badań:

 • EKG
 • TK
 • MR
 • RTG klatki piersiowej
 • echokardiografia przezklatkowa
 • cewnikowanie serca
 • morfologia krwi
 • OB, elektroforeza białek osocza, kreatynina, mocznik, enzymy wątrobowe, stężenie Fe, zdolność osocza jego wiązania i ferrytyny
 • biopsja miokardialna

zadzwoń teraz

Zapalenie mięśnia sercowego (MCI)

Zapalenie mięśnia sercowego jest kardiomiopatią nabytą. Zapalenie mięśnia sercowego oznacza proces zapalny serca przebiegający z upośledzeniem jego funkcji skurczowej. Zapalenie mięśnia sercowego najczęściej jest spowodowane przez wirusy, rzadziej przez bakterie, pasożyty lub inne mikroorganizmy. Objawami zapalenia mięśnia sercowego mogą być:

 • ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu
 • niewydolność serca (wstrząs kardiogenny)
 • zator systemowy (może też przebiegać bezobjawowo)

Rokowania w przypadku zapalenia mięśnia sercowego są dobre (następstwa zależą od zaawansowania choroby w jej początkowym stadium, obecności niewydolności serca i zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu). Choroba może ulec progresji od kardiomiopatii rozstrzeniowej (statystycznie u ok. 15-50% pacjentów).

Kardiomiopatie wtórne

Mogą występować w przebiegu, m.in.:

 • chorób naciekowych i spichrzeniowych
 • zatruć polekowych i metalami ciężkimi oraz substancjami chemicznymi
 • zaburzeń endokrynologicznych, neurologicznych, nerwowo-mięśniowych
 • sarkoidozy i kolagenozy

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych pomoże Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych. Jeżeli podejrzewasz, że doszło do zaniedbania, skontaktuj się z nami 722 080 080 i uzyskaj bezpłatną poradę z zakresu prawa medycznego. Masz tylko 3 lata na to, aby dochodzić swoich praw – nie pozostawiaj tego na ostatnią chwilę.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!