Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Dowody na błąd medyczny

Dowody na błąd medycznyDowody na błąd medyczny

Jak udowodnić błąd medyczny – od czego należy zacząć?

W celu rozstrzygnięcia sprawy z zakresu prawa cywilnego czy prawa karnego o błąd medyczny w pierwszej kolejności należy ustalić stan faktyczny – tj. określić co się rzeczywiście wydarzyło. W toku postępowania przeprowadza się dowody na poparcie określonych tez – przykładowo: analizuje się kartę leczenia szpitalnego na okoliczność przebiegu choroby pacjenta.

bezpłatna konsultacja prawna

Dowody na błąd medyczny – co może być dowodem w sprawie?

Dowody przeprowadza się na wniosek lub z urzędu. Dowodem w postępowaniu dot. odpowiedzialności lekarzy za błąd medyczny może być wszystko, co pozwala na określenie przebiegu wydarzeń. Mając za podstawę praktykę, do najczęstszych dowodów należą:

  • zeznania świadków i zainteresowanych (pozwanego, pokrzywdzonego, oskarżonego)
  • dokumentacja medyczna
  • opinie biegłych

Wszystkie zebrane w sprawie dowody stanowią materiał dowodowy. Mając na uwadze różnorodność spraw o błąd medyczny, w zależności od danej sprawy istnieje możliwość powołania innych dowodów niż wyżej – przykładowo, opinii psychiatrycznej, oględzin, sekcji zwłok.

Zaznaczyć należy, że dowodzenia nie wymagają fakty powszechnie znane organowi postępowania. Oznacza to, że nie trzeba wykazywać np. pory dnia, konkretnej daty ( dnia 23.05.18 była środa), zjawisk przyrody czy zdarzeń normalnie i zwyczajowo zachodzących w określonym miejscu i czasie (np. nie trzeba udowadniać, że utopić można się w wodzie).

W sprawach dotyczącej odpowiedzialności lekarzy za błąd medyczny dowód związany z udziałem świadków ma istotne znaczenie. Podczas przesłuchania sąd bowiem dowiaduje się o okolicznościach zdarzenia z wielu perspektyw (lekarza, pacjenta, personelu medycznego i innych). W ten sposób wykształca się znacznie szersze spojrzenie na całokształt zdarzenia.

Nie mniej najważniejszym dowodem jest dokumentacja medyczna. W tym przypadku analizie podlega wszystko, co jest w niej ujawnione oraz to, czego w niej nie ma, a być powinno.

Jeśli sprawa wymaga „wiadomości specjalnych” (tj. wykraczających ponad przeciętną wiedzę), na podstawie komentowanej wyżej dokumentacji biegli sądowi sporządzają opinię. W odniesieniu do spraw medycznych organ procesowy każdorazowo jej zasięga – nie dysponuje bowiem wiedzą z zakresu medycyny, a prawa. Tym samym, sąd związany jest kwestiami merytorycznymi w niej zawartymi.

Dowody na błąd medyczny – swobodna ocena dowodów

Podkreślić należy, że sąd każdorazowo ocenia dowody swobodnie (bez ograniczeń). Organ może więc poszczególnym dowodom odmówić wiary (wyjaśniając przyczyny takiej oceny), zaś inne przyjąć za pewne, co też uzasadnia.

zadzwoń teraz

Błąd medyczny pomagamy w walce o odszkodowanie!

Wiemy, że dochodzenie roszczeń za błąd medyczny samemu jest trudne – dlatego też oferujemy swoją pomoc poszkodowanym pacjentom. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych ma najlepszych prawników oraz biegłych lekarzy, którzy wspólnie dążą do osiągnięcia celu, jakim jest wygranie procesu o błąd medyczny. Tobie też możemy w tym pomóc, wystarczy zadzwonić 722 080 080.

bezpłatna porada

Błąd medyczny? Masz pytania?

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!