Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Ciężkie niedotlenienie noworodka

ciężkie niedotlenienie noworodkaCiężkie niedotlenienie noworodka

U Małgosi kilka miesięcy temu zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce. Niestety, przyczyną choroby jest ciężkie niedotlenienie okołoporodowe, do którego doszło na skutek błędnie prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala. Prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych prowadzą tę sprawę, aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie dla dziewczynki i jej rodziców.

W dzisiejszym artykule pokrótce opiszemy czym jest i jakie są skutki ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego u noworodka.

bezpłatna konsultacja prawna

Czym jest ciężkie niedotlenienie noworodka?

Po pierwsze, niedotlenienie okołoporodowe jest zespołem objawów, które wynikają z niedostatecznej ilości tlenu (hipoksji) w obrębie tkanek i narządów płodu i noworodka w okresie przedporodowym, śródporodowym albo bezpośrednio po porodzie.

Co do zasady, kryterium rozpoznania ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego jest głęboka kwasica metaboliczna, a zatem pH poniżej 7,00. Kwasicę metaboliczną stwierdza się w krwi pobranej z tętnicy pępowinowej noworodka. Dodatkowo, co do zasady mamy do czynienia z:

  • niską punktacją w skali Apgar (0-3 punktów w 5. i kolejnych minutach życia)
  • niewydolnością wielonarządową
  • zaburzeniami neurologicznymi (a zatem pojawiają się na przykład drgawki, hipotonia, śpiączka)

Ciężkie niedotlenienie okołoporodowe noworodka – wykładniki zagrożenia

Przede wszystkim, wśród czynników ryzyka powodujących objawy niedotlenienia okołoporodowego, należy wymienić czynniki matczyne, płodowe oraz związane z popłodem, a także dotyczące powikłań mogących wystąpić podczas porodu. Okoliczności, które świadczą o możliwości niedotlenienia okołoporodowego to między innymi:

  • nieprawidłowy zapis KTG
  • zielone wody płodowe
  • brak ruchów płodu
  • nieprawidłowe pH
  • zaburzenia przepływu w naczyniach pępowinowych

zadzwoń teraz

Ciężkie niedotlenienie okołoporodowe skutki

Niestety, incydent ciężkiego niedotlenienia płodu lub noworodka pozostawia po sobie ślad w postaci uszkodzeń struktur mózgu. Należy zaznaczyć, że typ zmiany patomorfologicznej jest zależny od ciężkości niedotlenienia, czasu jego trwania, a także dojrzałości tkanki nerwowej.

W konsekwencji, ciężkie niedotlenienie noworodka może prowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu, a co za tym idzie mózgowego porażenia dziecięcego, upośledzenia umysłowego, padaczki, niedosłuchu, zaburzeń poznawczych. Warto zaznaczyć, że według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia zamartwica stanowi przyczynę 23% zgonów noworodków.

Gdzie szukać pomocy, gdy podejrzewasz, że doszło do ciężkiego niedotlenienia Twojego dziecka podczas porodu?

Bez wątpienia, sprawy dotyczące błędów okołoporodowych są zazwyczaj bardzo skomplikowane. Mamy świadomość, że po takiej tragedii, jaką jest dziecięce porażenie mózgowe, raczej nie masz już siły walczyć o sprawiedliwość. Nie powinieneś jednak rezygnować. Skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację medyczną i poprowadzimy Twoją sprawę, aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Ciebie i Twojego dziecka.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

 

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!