Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Blog

Konflikt serologiczny w układzie Rh

Konflikt serologiczny w układzie Rh– groźne konsekwencje Zdaniem specjalistów, obecnie przeważają konflikty o charakterze AB0, a te związanie z układem Rh występują tylko sporadycznie. Jednakże, gdy dochodzi do takiej niezgodności, należy się liczyć z poważnymi powikłaniami. Nioworodek rodzi się bowiem w ciężkim stanie, z niewydolnością wielonarządową i kwasicą metaboliczną. bezpłatna konsultacja prawna Konflikt serologiczny w Czytaj więcej […] Read more

Wody płodowe zielone

118Wody płodowe zielone – co powoduje zmianę zabarwienia? W chwili, gdy poród przebiega w sposób prawidłowy, płyn owodniowy ma przeźroczystą, słomkową barwę. Wobec tego, w momencie zaobserwowania innego koloru: czerwonego, brunatnego czy zielonego, trzeba niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej. Jakie czynniki powodują taką sytuację? Wystąpienie zielonych wód płodowych może być ściśle związane z Czytaj więcej […] Read more

Krwotok po porodzie

Krwotok po porodzie Krwotok położniczy jest najczęstszą przyczyną zgonów okołoporodowych matek na świecie oraz trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów matek bezpośrednio związanych z ciążą.  Wczesne rozpoznanie i intensywne leczenie krwotoku położniczego mają niebagatelne znaczenie i najczęściej dają zamierzony rezultat w postaci poprawy wyników położniczych bezpłatna konsultacja prwana Krwotok po porodzie – czynniki ryzyka Kobiety zagrożone krwotokiem okołoporodowym (np. Czytaj więcej […] Read more

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny U ludzi wyróżnia się cztery główne grupy krwi: A, B, AB, 0. Nie bez znaczenia jest również antygen (czynnik) Rh, który występuje u 85% populacji ludzkiej. Pozostałe 15% nie posiada tego czynnika, w związku czym określa się ich Rh ujemnymi. Niezgodność w zakresie czynnika Rh, czyli sytuacja, w której matka ma grupę Rh Czytaj więcej […] Read more

Medyczna dokumentacja pacjenta

Medyczna dokumentacja pacjenta – prawo do dostępu Wgląd do dokumentacji leczenia jest podstawowym prawem każdego chorego, spisanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wynika z niej, że każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek udostępnić dokumentację zarówno kuracjuszowi, jak i osobie przez niego upoważnionej. bezpłatna konsultacja prawna Medyczna dokumentacja pacjenta – udostępnianie Czytaj więcej […] Read more

Zgłoszenie zdarzenia medycznego – jak wyglądają procedury?

Zgłoszenie zdarzenia medycznego – przepisy prawne Z każdym rokiem wzrasta liczba osób, które ucierpiały w skutek pomyłek lekarzy. Jedną z głównych kwestii, notorycznie nurtującą pacjentów, jest sposób zawiadomienia o nieprzyjemnym incydencie. Samo pojęcie zdarzenia medycznego odnosi się zarówno do uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia, a nawet zgonu poszkodowanego. Niebezpieczne konsekwencje mogą wynikać z niezgodnych z bieżącą wiedzą medyczną: diagnozy, która przyczyniła się do niewłaściwego Czytaj więcej […] Read more

Błąd lekarski – zakaz wykonywania zawodu

Błąd lekarski – czy powinien kończyć się zakazem wykonywania zawodu? Błąd lekarski, a rola rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Każdego roku do tego kolegium wpływa ponad trzy tysiące skarg na zachowanie personelu szpitala. Połowa z nich dotyczy zaś błędów medycznych. Przedstawiciele tej instytucji skarżą się jednak, że pacjenci wolą kierować się do mediów niż do nich, ale przyznają Czytaj więcej […] Read more

Tajemnicza śmierć w szpitalu. Czy błąd medyczny spowodował zgon 26-latka?!

Tajemnicza śmierć w szpitalu – jak do niej doszło? Mimo, że ta dramatyczna historia wydarzyła się pod koniec roku, to cały czas wzbudza ogromne emocje. Czy młody człowiek zmarł tylko dlatego, że omyłkę popełniła placówka medyczna? Daniel naprawiał samochód w swoim garażu i przez niedopatrzenie wypił żrącą substancję. Natychmiastowa reakcja naocznych świadków sprawiła, że błyskawicznie Czytaj więcej […] Read more

Błąd w sztuce medycznej – coraz więcej postępowań sądowych dotyczy błędów lekarskich. A będzie jeszcze gorzej…

Błąd w sztuce medycznej – coraz więcej postępowań sądowych dotyczy błędów lekarskich. A będzie jeszcze gorzej… W ostatnim czasie prawdziwym oblężeniem wokandy sądowej stały się sprawy w kontekście błędów lekarskich. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, w przyszłości ten niepokojący proceder z pewnością będzie jeszcze bardziej powszechny… bezpłatna konsultacja Błąd w sztuce medycznej Wystarczy bowiem przeanalizować Czytaj więcej […] Read more

Błąd lekarza podczas operacji – kto ponosi odpowiedzialność?

Błąd lekarza podczas operacji – kto ponosi odpowiedzialność? Podejmowanie najważniejszych decyzji w trakcie zabiegu to kluczowe zadanie lekarza kierującego. W przypadku, gdy dojdzie do błędu w sztuce medycznej to własnie lekarz kierujący zabiegiem ponosi odpowiedzialność za zdarzenie medyczne. Błąd lekarza podczas operacji Narodził się jednak pewien dylemat, który dotyczył zwłaszcza mniejszych ośrodków medycznych. Zabiegiem kierował lekarz z oddziału, a asystował Czytaj więcej […] Read more

1 5 6 7 13