Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Blog

Uzyskanie dokumentacji medycznej – czy placówka medyczna może Ci odmówić wydania dokumentów?

Uzyskanie dokumentacji medycznej – czy placówka medyczna może Ci odmówić wydania dokumentów? Uzyskanie dokumentacji medyczne. Ze względu na dotkliwe konsekwencje jakie grożą placówkom medycznym, wskutek udostępnienia dokumentacji pacjenta osobom nieuprawnionym, placówki medyczne dokładnie weryfikują każdy wniosek o udostępnienie danych. Gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, placówka medyczna przekazuje informację o odmowie udostępnienia dokumentacji wraz uzasadnieniem podmiotowi, Czytaj więcej […] Read more

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu – jakich pieniędzy się możemy się domagać

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu – jakich pieniędzy się możemy się domagać Zadośćuczynienie przysługuje osobie, która doznała szkody niemajątkowej. Szkoda niemajątkowa, nazywana inaczej krzywdą, oznacza w prawie cywilnym wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i wynikający z nich ból fizyczny oraz cierpienie psychiczne Czytaj więcej […] Read more

Choroby oczu podczas ciąży

Choroby oczu podczas ciąży Ciąża jest stanem, w którym mogą wystąpić różne zaburzenia narządu wzroku. I choć w większości przypadków zmiany te są przemijające, to jeśli będąc w ciąży doświadczysz pogorszenia widzenia, błysków lub mętów przed okiem, powinnaś zostać niezwłocznie zbadana przez okulistę! bezpłatna konsultacja prawna Choroby oczu podczas ciąży – skąd taki problem u Czytaj więcej […] Read more

Zakażenie gronkowcem w szpitalu – czy zawsze jest winny szpital?

Zakażenie gronkowcem w szpitalu – czy zawsze jest winny szpital? Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) stanowi obecnie najczęstszą przyczynę zakażeń szpitalnych w Polsce. Pomimo tego szczep tej bakterii nie jest postrzegany jako drobnoustrój wyłącznie pochodzenia szpitalnego. W latach 90. odnotowano pojawienie się pozaszpitalnych szczepów. Należy zaznaczyć, że bakteria gronkowca złocistego występuje dość powszechnie w środowisku szpitalnym, Czytaj więcej […] Read more

Odpowiedzialność karna lekarza – jak ukarać lekarza za błąd medyczny?

Odpowiedzialność karna lekarza – jak ukarać lekarza za błąd medyczny? Poszkodowani pacjenci najczęściej żądają ukarania lekarza prawomocnym wyrokiem, aby móc poprzez takie działanie ostrzec innych pacjentów. W procesach o błąd medyczny chodzi nie tylko o poprawę jakości opieki medycznej, ale też o słowo „przepraszam” ze strony winnego lekarza. Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy przez Czytaj więcej […] Read more

HPV – co to za wirus?

Co to za wirus? HPV (human papillomavirus) to wirus brodawczaka ludzkiego należący do rodziny Papillomaviridae. Wirus HPV może być przyczyną wystąpienia na skórze łagodnych zmian w postaci brodawek, czy też kłykcin kończystych. Niestety, zakażenie wirusem HPV może nieść ze sobą również dużo bardziej poważne konsekwencje, jakimi są rak szyjki macicy lub rak prącia. bezpłatna konsultacja Czytaj więcej […] Read more

Zapalenie otrzewnej

Czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne? Zapalenie otrzewnej jest schorzeniem należącym do grupy ostrych stanów chirurgicznych, wymagających szybkiej interwencji medycznej. Główny mechanizm prowadzący do zapalenia otrzewnej związany jest z przerwaniem ciągłości przewodu pokarmowego i wniknięcia do jałowej jamy czynników powodujących zapalenie. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest: zakażenie bakteryjne chemiczne podrażnienie otrzewnej na skutek podrażnienia przez żółć, Czytaj więcej […] Read more

Prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jakie wyglądają regulacje prawne? Powyższe zarządzenie zostało zapisane w artykule szóstym, znajdującym się w drugim rozdziale ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z Czytaj więcej […] Read more

Sepsa u noworodka

Sepsa u noworodka – przyczyny Sepsa, inaczej nazywana również posocznicą, to poważna infekcja, wywoływana najczęściej przez bakterie. Jest niezwykle niebezpieczna, gdyż może doprowadzić do zaburzeń w wielu narządach: nerkach, płucach, mózgu, a nawet do śmierci niemowlaka. W grupie największego ryzyka znajdują się zaś wcześniaki, bo ich układ odpornościowy nie jest odpowiednio rozwinięty. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych Czytaj więcej […] Read more

Odpowiedzialność cywilna lekarza

Odpowiedzialność cywilna lekarza Kluczową kwestią w odpowiedzialności cywilnej jest to, aby człowiek wyrządzający szkodę innej osobie, poniósł konsekwencje majątkowe. Dla poszkodowanego, efektem końcowym ma być zaś uzyskanie stosownej rekompensaty za  doznany ból i cierpienie. Jednakże, aby pacjent miał na nią szansę, konieczne jest udowodnienie następujących przesłanek: medyk naruszył ustalone reguły postępowania (działał niezgodnie z wiedzą i Czytaj więcej […] Read more

1 4 5 6 13