Blog
błąd medyczny

Błąd medyczny podczas operacji

Błąd medyczny podczas operacji

Błąd medyczny podczas operacji – kto jest winny?

O osobie, która jest gotowa uznać winę za negatywny rezultat swoich działań, mówi się, że jest odpowiedzialna. Ale czy to ma zastosowanie w pracy zespołowej?

Odpowiedzialność za kiepskiej jakości skutki działań danej grupy często jest rozmywana, szczególnie gdy wcześniej nie zostało ustalone, kto przewodniczy zespołowi. Czy taka sytuacja może mieć miejsce podczas wykonywania zabiegu operacyjnego?

Na kim spoczywa odpowiedzialność za błąd medyczny podczas operacji i wszelkie skutki nieprawidłowych działań?

bezpłatna konsultacja

Błąd medyczny w czasie operacji

Krótko mówiąc, podejmowanie kluczowych decyzji w trakcie operacji oraz ponoszenie ewentualnej odpowiedzialności za nie należy do zadań pierwszego operatora tj. lekarza wyznaczonego jako kierujący wykonaniem zabiegu. Zatem w praktyce nie powinno być wątpliwości komu przypisać winę za błąd medyczny, ale tak naprawdę, to nie zawsze jest takie oczywiste kto powinien ponieść karę za pogorszenie stanu zdrowia operowanego pacjenta lub co gorsza za jego zgon.

Z jakiej to przyczyny?

Według zapisów regulaminowych to ordynator, jako kierownik podległego mu pionu leczniczego ponosi całkowitą odpowiedzialność za diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych leczonych na oddziale. Natomiast lekarze asystenci służbowo podlegając ordynatorowi danego oddziału mają  mu pomagać w jego pracy i nie mają oni prawa zmieniać sposobu leczenia zleconego przez przełożonego (z wyjątkiem wypadku, gdy u pacjenta wystąpiły zmiany wymagające natychmiastowego działania, a porozumienie się z przełożonym jest niemożliwe; o takiej zmianie asystent powinien niezwłocznie zawiadomić ordynatora).

Jednakże w trakcie zabiegu operacyjnego panuje odmienna hierarchia zależności (zwłaszcza w niewielkich ośrodkach o szczupłej obsadzie lekarskiej). Ordynator oddziału ustala tzw. grafik operacji, operatorów i asystę. Może wskazać siebie jako operatora lub jako asystującego przy operacji. Ważne jest, aby jednoznaczne dokonanie takich ustaleń nastąpiło przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego. Dzięki temu później można określić zakres odpowiedzialności każdego z członków zespołu operacyjnego, tym bardziej, że jest to bardzo często spotykana praktyka chirurgów, że członkowie zespołu wymieniają się funkcjami w zależności od sytuacji i potrzeb. W związku z tym nigdy nie można jednoznacznie wskazać, kto jest tylko operatorem, a kto tylko asystentem.

zadzwoń teraz

Błąd medyczny podczas operacji – pomyłka lekarza podczas cholecystektomii

60-letnia kobieta została poddana zabiegowi cholecystektomii, wykonanemu w znieczuleniu ogólnym poprzez laparotomię. Zabieg polegał na: wypreparowaniu przewodu pęcherzykowego oraz na jego podwiązaniu i przecięciu, a także na podwiązaniu i odcięciu tętnicy pęcherzykowej. Zabieg wykonywał i raport podpisał lekarz specjalista chirurgii, asystent oddziału chirurgicznego. Natomiast asystującym przy zabiegu był ordynator oddziału, również specjalista chirurgii.

W 3 dobie po zabiegu u pacjentki wystąpiła żółtaczka i wzrosły stężenia bilirubiny. Lekarze podejrzewając kamicę przewodową mieli zamiar reoperować pacjentkę, ale ona nie wyraziła na to zgody. Zatem została skierowana do innego szpitala na zabieg ECPW, w trakcie którego stwierdzono obecność podwiązek chirurgicznych na rozwidleniu przewodów wątrobowych. Po zdjęciu podwiązek uzyskano prawidłowy wypływ żółci. Usunięto martwicze tkanki i wykonano zespolenie przewodów wątrobowych z wyosobnioną pętlą jelita czczego metodą Roux-Y. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, dlatego w 10 dobie po operacji pacjentkę w dobrym stanie wypisano do domu.

Z powodu nieprawidłowej identyfikacji struktur dróg żółciowych, w trakcie operacji błędnie podwiązano przewód wątrobowy wspólny zamiast przewodu pęcherzykowego. Obaj lekarze chirurdzy zgodnie wyjaśnili, że w trakcie zabiegu wszystkie decyzje podejmowali wspólnie i żaden z nich nie potrafił sobie przypomnieć, kto konkretnie założył feralne podwiązki. Mimo, że ich zeznania zmierzały do rozmycia odpowiedzialności spoczywającej na operującym lekarzu, to w opisanej sytuacji wiadomym jest, że właśnie na nim spoczywał ciężar odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie całego zabiegu: od wyboru jego metody, przez prawidłową kwalifikację pacjenta, po wykonanie zabiegu oraz przebieg pooperacyjny.

Dla ustalenia faktycznego stanu rzeczy nie miało najmniejszego znaczenia wykazanie, kto konkretnie założył podwiązki na niewłaściwym przewodzie żółciowym, ponieważ do obowiązków operatora należała ich prawidłowa identyfikacja oraz decyzja o właściwym miejscu ich założenia.

Błąd medyczny podczas operacji – kto ponosi odpowiedzialność?

Może się też tak zdarzyć, że lekarz wskazany jako operator ma trudności z prawidłowym przeprowadzeniem zabiegu. Jeżeli asystującym jest bardziej doświadczony lekarz – może on (chwilowo lub do zakończenia operacji) przejąć obowiązki operującego. Jednak moment zmiany statusu osób uczestniczących w zabiegu musi być jasno wskazany w dokumentacji medycznej – żeby było wiadomo, od którego momentu kto i za co ponosi odpowiedzialność.

Ze względu na to, że w przedstawionym przykładzie w opisie zabiegu operacyjnego brakowało informacji o tym, żeby od któregoś momentu to asystujący ordynator podejmował decyzje operacyjne i kierował zabiegiem, to w związku z tym kluczową odpowiedzialność za skutek ponosi lekarz wskazany w dokumentacji jako operujący.

Więcej o błędach medycznych

Błąd medyczny podczas operacji – gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz błąd medyczny i nie masz pewności kto jest winny – skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i odpowiemy na wszystkie pytania. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą oraz doświadczeniem.

Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Odszkodowania za błędy medyczne specjaliści nr 1 w Polsce.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!