Blog
błąd medyczny

Błąd medyczny, a dokumentacja medyczna

Błąd medyczny, a dokumentacja medyczna

Błąd medyczny a dokumentacja medyczna

Błąd medyczny a dokumentacja medyczna – czy jest możliwe, żeby lekarz został pociągnięty do odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków, mimo że nie popełnił błędu w sztuce lekarskiej?

Nie tylko za błąd medyczny, ale również za naruszenie prawa pacjenta możesz domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jak to możliwe? Do licznych obowiązków lekarza należy też informowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o jego:

  • stanie zdrowia,
  • rozpoznaniu,
  • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
  • dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
  • wynikach leczenia,
  • rokowaniu [art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty].

Przekaz ten powinien być czytelny przede wszystkim dla pacjenta, ponieważ to on ma wyrazić zgodę na proponowane przez lekarza działania [por. art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty], tym bardziej, że tylko pacjent będzie ponosił wszelkie tego skutki. I co ciekawe, nie wystarczy ustnie powiadomić osobę zainteresowaną, ale też wykonać szczegółowy zapis dokonanych działań w karcie informacyjnej pacjenta.

Jakie konsekwencje spotkają lekarza, jeśli nie dopełni tego pozornie mało ważnego aspektu sprawy?

bezpłatna konsultacja

Błąd medyczny czy naruszenie prawa pacjenta?

Pacjentowi wykonano operację żylaków lewej nogi, która polegała ona na podwiązaniu niewydolnej żyły odpiszczelowej wraz z odgałęzieniami w okolicy jej ujścia do żyły udowej, podskórnym usunięciu tej żyły oraz żylaków.

Podczas zabiegu chirurg stwierdził powiększenie węzłów chłonnych w lewym trójkącie udowym i pobrał jeden z nich do badania histopatologicznego. O usunięciu tego organu pacjent dowiedział się nie od lekarza, który wykonał operację, a od innego i to dopiero wtedy, gdy doszło do dwóch powikłań w obrębie lewej pachwiny tj. powstania pooperacyjnej przetoki limfatycznej rany oraz obrzęku chłonnego lewej kończyny dolnej.

W końcowym efekcie pacjent pozwał chirurga o błąd medyczny, zarzucając mu nieprawidłowe wykonanie operacji żylaków oraz naruszenie praw pacjenta, dotyczących prawa do informacji i do kompletnej dokumentacji medycznej.

Błąd medyczny, a dokumentacja medyczna. Jak w sądzie odniesiono się do tej sprawy?

Zasądzono odszkodowanie w wysokości 15 000 zł i zadośćuczynienie dla pacjenta, mimo że „w trakcie operacji nie doszło do nieuzasadnionego wycięcia węzłów chłonnych pachwinowych po stronie lewej oraz nie doszło do popełnienia błędu w sztuce lekarskiej“.

Poza tym sąd uznał iż doszło „niewątpliwego naruszenia praw pacjenta“, które polegało na tym, że: „powód nie został poinformowany po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym o zakresie tegoż zabiegu, w szczególności o usunięciu węzła chłonnego pachwinowego […], o powodach podjęcia takiej decyzji przez lekarza operującego, a także o tym, iż pobrane tkanki zostały przekazane do badania histopatologicznego.”

W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono również nierzetelny sposób wykonania adnotacji przez lekarzy: „w wydanej powodowi dokumentacji, tj. karcie informacyjnej leczenia szpitalnego są istotne braki. Nie odnotowano w tym dokumencie faktu usunięcia u powoda węzła chłonnego”.

zadzwoń teraz

Naruszenie praw pacjenta – jak uzyskać odszkodowanie?

Niewielka kwota rekompensaty w tym przypadku wynika z tego, że lekarz naruszył prawa pacjenta, ale nie popełnił błędu medycznego.

Jeśliby w analogicznej sytuacji jednak stwierdzono nieprawidłowe przeprowadzenie operacji, to wszelkie braki w dokumentacji medycznej byłyby odczytane jako próba zatuszowania błędu, co sprawiłoby, że sąd mógłby zwiększyć kwotę odszkodowania nawet do 250 tys. zł.

Treść dokumentacji medycznej nie może być ogólnym zbiorem informacji o tym, co się przydarzyło konkretnemu pacjentowi w określonej placówce medycznej, ale ma być szczegółową adnotacją wszystkich faktycznie udzielonych świadczeń zdrowotnych. I usprawiedliwieniem nie może być tutaj brak czasu na rozmowę z pacjentem.

Bezpłatna konsultacja prawna

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta, zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Pacjencie, jeżeli naruszono Twoje prawa to możesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Masz pytania lub wątpliwości? Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś, aby poznać wszystkie możliwości dochodzenia roszczeń.

bezpłatna porada prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!