Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Błąd diagnostyczny

błąd diagnostycznyBłąd diagnostyczny – jak uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Błąd diagnostyczny, czyli nieprawidłowa ocena stanu zdrowia pacjenta, skutkująca wdrożeniem niewłaściwego leczenia uprawnia osobę poszkodowaną do ubiegania się o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie.

Błąd diagnostyczny nierzadko dotyczy pacjentów trafiających do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych po przebytych urazach. Tak też było w przypadku naszego klienta, pana Karola, u którego nie zdiagnozowano uszkodzenia ścięgna.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd diagnostyczny – badanie USG a prawidłowa diagnoza

Pacjent trafił na SOR z bólem w stawie kolanowym. Lekarz po wykonaniu badania RTG zalecił noszenie stabilizatora przez okres jednego miesiąca. Mimo upływu czasu ból jednak nie mijał, poszkodowany miał problemy z prostowaniem i zginaniem nogi. Kilkakrotnie zgłaszał to lekarzowi i za każdym razem zapewniano, że nie dzieje się nic niepokojącego.

Po upływie czterech tygodni, gdy ból stawał się coraz bardziej dotkliwy, poszkodowany postanowił udać się na badanie USG. Zrobił to z własnej inicjatywy, za własne pieniądze. Badanie wykazało uszkodzenie ścięgna. Pan Karol musiał przejść operację, a następnie przez okres sześciu tygodni nosić gips. Po zdjęciu gipsu konieczna była długotrwała rehabilitacja.

Od zdarzenia minęło już pięć miesięcy, rekonwalescencja nadal trwa, a wystarczyło wykonać badanie USG i wdrożyć tuż po urazie właściwe leczenie, by znacznie skrócić okres powrotu do zdrowia i oszczędzić pacjentowi wiele bólu.

Błąd diagnostyczny – wskazania do wykonania badania USG

Badanie USG jest badaniem pierwszego wyboru w ocenie urazu stawu kolanowego. Wskazaniem  do wykonania tego badania są ból, obrzęki, stany zapalne, ograniczenia wyprostu lub zgięcia nogi. Dlatego to badanie odgrywa tak ważną rolę w diagnostyce stanów pourazowych. Wykonanie USG pozwoliłoby na postawienie u pana Karola właściwej diagnozy znacznie wcześniej, a tym samym wdrożenie prawidłowego leczenia we właściwym czasie. Przez kilka tygodni u naszego klienta prowadzono nieodpowiednie leczenie, pacjent odczuwał bardzo dotkliwy ból, nie mógł pracować, a jego życie koncentrowało się wokół bólu.

zadzwoń teraz

Błąd diagnostyczny – konsekwencje

Ponadto, zdarzenie negatywnie wpłynęło na psychikę pana Karola i jego relacje z otoczeniem. Długotrwałe przebywanie na zwolnieniu lekarskim i wyłączenie z życia zawodowego znacznie obniżyło jego dochody, wpływając tym samym negatywnie na sytuację finansową jego rodziny. Pan Karol bardzo tradycyjnie traktuje swoją rolę ojca i męża – brak możliwości zapewnienia swojej rodzinie bezpieczeństwa finansowego znacznie obniżył jego samoocenę, a w konsekwencji negatywnie wpłynęło to na relacje rodzinne.

Zadośćuczynienie za błąd diagnostyczny

Stosownie do art. 445 par. 1 k.c., zadośćuczynienie stanowiące formę rekompensaty pieniężnej z tytułu doznanej szkody niemajątkowej, ma być odpowiednie do doznanej krzywdy, którą określa się przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, w szczególności rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych oraz skutków uszczerbku na zdrowiu, które mogą pojawić się w przyszłości.

Pan Karol mając na uwadze powyższe zgłosił się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych, ponieważ dokumentacja medyczna wskazuje, że doszło do błędu medycznego i chciałby przy pomocy profesjonalnych i doświadczonych prawników ubiegać się o stosowne zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!