Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Wpisy z: Kwiecień 2020

Zgoda na zabieg – kiedy jest „ważna”, czyli prawnie obowiązująca?

Zgoda na zabieg – kiedy jest „ważna”, czyli prawnie obowiązująca? W świetle przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek uzyskać prawnie obowiązującą zgodę pacjenta na zabieg. Co to oznacza w praktyce? Zgoda na zabieg – co to oznacza, że zgoda jest prawnie obowiązująca? Prawnie obowiązująca zgoda Czytaj więcej […] Read more