Błąd medyczny

Wpisy z: Luty 2020

Odszkodowania za błędy medyczne W Polsce nie prowadzi się żadnych statystyk dotyczących błędów medycznych, więc jaka jest skala zjawiska? Stowarzyszenie Primum non nocere szacuje, że rocznie dochodzi do około 30 tyś incydentów, które można nazwać błędami medycznymi. Skoro nie ma oficjalnych statystyk, to pytanie jak interpretować statystyki amerykańskie, które jasno wskazują, że błąd medyczny jest trzecią w kolejności Czytaj więcej

Odszkodowanie od szpitala za błąd w sztuce lekarskiej Omyłka w sztuce lekarskiej, zwana także błędem medycznym, to naruszenie zasad, które zostały wypracowane na podstawie nauki i praktyki. Wszelkiego rodzaju uchybienia można podzielić na następujące kategorie: przy diagnozie: mamy z nimi do czynienia, gdy personel szpitala niewłaściwie definiuje objawy W efekcie może dojść do stwierdzenia odmiennego            schorzenia lub zaaplikowania złego leczenia. w trakcie leczenia: dzieje się wtedy, gdy zastosowano prawidłowe rozpoznanie u badanego, ale wykorzystano nienależyty sposób terapii. Czytaj więcej

Pozostawianie ciał obcych podczas operacji – jak zapobiegać Pozostawienie ciała obcego w ciele operowanego pacjenta przynosi zgubne konsekwencje nie tylko chorym ale również lekarzom, zespołowi chirurgicznemu i placówce medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Cechy ciał obcych pozostawianych podczas operacji Ciałami obcymi są przedmioty pozostawione nieumyślnie w ciele pacjenta podczas operacji. Najczęściej są nimi gaza, narzędzia chirurgiczne, Czytaj więcej