Błąd medyczny

Wpisy z: Czerwiec 2018

Ostre zespoły wieńcowe – OZW Ostre Zespoły Wieńcowe (OZW) to grupa stanów klinicznych wywołanych niedokrwieniem serca. Następuje ono w przypadku kiedy przepływ krwi w tętnicach zaopatrujących serce w tlen i substancje odżywcze, ustał lub jest ograniczony. bezpłatna konsultacja prawna Ostre zespoły wieńcowe – podział W zależności od obrazu EKG dzielimy OZW na dwie grupy: OZW Czytaj więcej

Powikłanie czy błąd medyczny? Jak odróżnić typowe powikłanie od błędu medycznego? Kto może Ci w tym pomóc? Bardzo często zdarza się tak, że kiedy pacjent cierpi na skutek wykonanej mu operacji lub zabiegu, to w pierwszej kolejności obwinia za to lekarza. Czy słusznie? bezpłatna konsultacja prawna Powikłanie czy błąd medyczny? Czym jest błąd medyczny? Błąd Czytaj więcej

Uzyskanie dokumentacji medycznej – czy placówka medyczna może Ci odmówić wydania dokumentów? Uzyskanie dokumentacji medyczne. Ze względu na dotkliwe konsekwencje jakie grożą placówkom medycznym, wskutek udostępnienia dokumentacji pacjenta osobom nieuprawnionym, placówki medyczne dokładnie weryfikują każdy wniosek o udostępnienie danych. Gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, placówka medyczna przekazuje informację o odmowie udostępnienia dokumentacji wraz uzasadnieniem podmiotowi, Czytaj więcej

Zgoda na zabieg – kiedy jest „ważna”, czyli prawnie obowiązująca? W świetle przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek uzyskać prawnie obowiązującą zgodę pacjenta na zabieg. Co to oznacza w praktyce? Zgoda na zabieg – co to oznacza, że zgoda jest prawnie obowiązująca? Prawnie obowiązująca zgoda Czytaj więcej