Błąd medyczny

Wpisy z: Kwiecień 2018

Co to za wirus? HPV (human papillomavirus) to wirus brodawczaka ludzkiego należący do rodziny Papillomaviridae. Wirus HPV może być przyczyną wystąpienia na skórze łagodnych zmian w postaci brodawek, czy też kłykcin kończystych. Niestety, zakażenie wirusem HPV może nieść ze sobą również dużo bardziej poważne konsekwencje, jakimi są rak szyjki macicy lub rak prącia. bezpłatna konsultacja Czytaj więcej

Czy zapalenie otrzewnej jest śmiertelne? Zapalenie otrzewnej jest schorzeniem należącym do grupy ostrych stanów chirurgicznych, wymagających szybkiej interwencji medycznej. Główny mechanizm prowadzący do zapalenia otrzewnej związany jest z przerwaniem ciągłości przewodu pokarmowego i wniknięcia do jałowej jamy czynników powodujących zapalenie. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest: zakażenie bakteryjne chemiczne podrażnienie otrzewnej na skutek podrażnienia przez żółć, Czytaj więcej

Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jakie wyglądają regulacje prawne? Powyższe zarządzenie zostało zapisane w artykule szóstym, znajdującym się w drugim rozdziale ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Pacjencie, masz prawo do świadczeń zgodnych z Czytaj więcej

Sepsa u noworodka – przyczyny Sepsa, inaczej nazywana również posocznicą, to poważna infekcja, wywoływana najczęściej przez bakterie. Jest niezwykle niebezpieczna, gdyż może doprowadzić do zaburzeń w wielu narządach: nerkach, płucach, mózgu, a nawet do śmierci niemowlaka. W grupie największego ryzyka znajdują się zaś wcześniaki, bo ich układ odpornościowy nie jest odpowiednio rozwinięty. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna lekarza Kluczową kwestią w odpowiedzialności cywilnej jest to, aby człowiek wyrządzający szkodę innej osobie, poniósł konsekwencje majątkowe. Dla poszkodowanego, efektem końcowym ma być zaś uzyskanie stosownej rekompensaty za  doznany ból i cierpienie. Jednakże, aby pacjent miał na nią szansę, konieczne jest udowodnienie następujących przesłanek: medyk naruszył ustalone reguły postępowania (działał niezgodnie z wiedzą i Czytaj więcej