Błąd medyczny

Wpisy z: Marzec 2018

Konflikt serologiczny w układzie Rh– groźne konsekwencje Zdaniem specjalistów, obecnie przeważają konflikty o charakterze AB0, a te związanie z układem Rh występują tylko sporadycznie. Jednakże, gdy dochodzi do takiej niezgodności, należy się liczyć z poważnymi powikłaniami. Nioworodek rodzi się bowiem w ciężkim stanie, z niewydolnością wielonarządową i kwasicą metaboliczną. bezpłatna konsultacja prawna Konflikt serologiczny w Czytaj więcej

118Wody płodowe zielone – co powoduje zmianę zabarwienia? W chwili, gdy poród przebiega w sposób prawidłowy, płyn owodniowy ma przeźroczystą, słomkową barwę. Wobec tego, w momencie zaobserwowania innego koloru: czerwonego, brunatnego czy zielonego, trzeba niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej. Jakie czynniki powodują taką sytuację? Wystąpienie zielonych wód płodowych może być ściśle związane z Czytaj więcej

Krwotok po porodzie Krwotok położniczy jest najczęstszą przyczyną zgonów okołoporodowych matek na świecie oraz trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów matek bezpośrednio związanych z ciążą.  Wczesne rozpoznanie i intensywne leczenie krwotoku położniczego mają niebagatelne znaczenie i najczęściej dają zamierzony rezultat w postaci poprawy wyników położniczych bezpłatna konsultacja prwana Krwotok po porodzie – czynniki ryzyka Kobiety zagrożone krwotokiem okołoporodowym (np. Czytaj więcej

Konflikt serologiczny U ludzi wyróżnia się cztery główne grupy krwi: A, B, AB, 0. Nie bez znaczenia jest również antygen (czynnik) Rh, który występuje u 85% populacji ludzkiej. Pozostałe 15% nie posiada tego czynnika, w związku czym określa się ich Rh ujemnymi. Niezgodność w zakresie czynnika Rh, czyli sytuacja, w której matka ma grupę Rh Czytaj więcej