Błąd medyczny

Wpisy z: Luty 2018

Medyczna dokumentacja pacjenta – prawo do dostępu Wgląd do dokumentacji leczenia jest podstawowym prawem każdego chorego, spisanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wynika z niej, że każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek udostępnić dokumentację zarówno kuracjuszowi, jak i osobie przez niego upoważnionej. bezpłatna konsultacja prawna Medyczna dokumentacja pacjenta – udostępnianie Czytaj więcej

Zgłoszenie zdarzenia medycznego – przepisy prawne Z każdym rokiem wzrasta liczba osób, które ucierpiały w skutek pomyłek lekarzy. Jedną z głównych kwestii, notorycznie nurtującą pacjentów, jest sposób zawiadomienia o nieprzyjemnym incydencie. Samo pojęcie zdarzenia medycznego odnosi się zarówno do uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia, a nawet zgonu poszkodowanego. Niebezpieczne konsekwencje mogą wynikać z niezgodnych z bieżącą wiedzą medyczną: diagnozy, która przyczyniła się do niewłaściwego Czytaj więcej