Błąd medyczny

Wpisy z: Grudzień 2017

Błąd lekarza podczas operacji – kto ponosi odpowiedzialność? Podejmowanie najważniejszych decyzji w trakcie zabiegu to kluczowe zadanie lekarza kierującego. W przypadku, gdy dojdzie do błędu w sztuce medycznej to własnie lekarz kierujacy zabiegiem ponosi odpowiedzialność za zdarzenie medyczne. Błąd lekarza podczas operacji Narodził się jednak pewien dylemat, który dotyczył zwłaszcza mniejszych ośrodków medycznych. Zabiegiem kierował lekarz z oddziału, a asystował Czytaj więcej

Ciało obce pozostawione po operacji – czy są skuteczne sposoby zapobiegania błędom lekarskim? Niezamierzona obecność niepotrzebnego przedmiotu w organizmie pacjenta przynosi przykre konsekwencje dla wielu stron. Głównym poszkodowanym jest rekonwalescent, ale nieprzyjemności spadają także na barki lekarza, zespołu chirurgicznego i całej placówki medycznej. Jak przeciwdziałać pozostawieniu ciał obcych? Ciało obce pozostawione po operacji – jakie Czytaj więcej

Sepsa u noworodków – jak należy ją zdiagnozować? Sepsa u noworodków jest trudna do wykrycia, gdyż nie istnieją pewne diagnostycznie markery sepsy u dziecka. Czy występuje zatem „złoty środek”? Najskuteczniejszym sposobem diagnostyki zakażenia jest wyhodowanie patogenu z krwi. Trzeba jednak zminimalizować ryzyko błędu, bo wynik nie będzie miarodajny. Dochodzi do takiej sytuacji, gdy: posiew został Czytaj więcej

Rehabilitacja medyczna Rehabilitacja medyczna to składowa szeroko pojmowanej rehabilitacji, której celem jest przywrócenie chorym maksymalnej zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie, rodzinie, a także możliwości podejmowania pracy zawodowej i twórczej. Postępowanie to umożliwia przyspieszenie przebiegu naturalnej regeneracji i plastyczności (w układzie nerwowym) oraz ograniczenie następstw ustrojowych, psychicznych i społecznych, powstałych w wyniku choroby lub urazu. Czytaj więcej

Udar mózgu – diagnostyka Udar mózgu jest stanem zagrażającym życiu.03 Chory z podejrzeniem udaru mózgu powinien jak najszybciej zostać przewieziony do szpitalnego oddziału udarowego. Najlepiej, jeśli pacjent trafi na szpitalną izbę przyjęć nie później niż w ciągu 2-3 godzin od wystąpienia udaru. Z izby przyjęć zostaje przyjęty na oddział neurologiczny lub oddział intensywnej terapii. Wywiad Czytaj więcej