Błąd medyczny

Wpisy z: Wrzesień 2017

Świadoma zgoda pacjenta – kosztowny brak zgody Świadoma zgoda pacjenta powinna zostać poprzedzona rozmową z lekarzem. Lekarza powinien wyjaśnić pacjentowi cel operacji oraz możliwe powikłania związane z proponowaną metodą leczenia. Świadoma zgoda pacjenta oraz obowiązek uzyskania pisemnej zgody pacjenta na zabieg operacyjny, metodę leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku wynika z art. 18 ustawy z Czytaj więcej

Endometrioza – jak skutecznie leczyć endometriozę? Endometrioza to łagodne schorzenie rozrostowe charakteryzujące się występowaniem tkanek zbliżonych do struktur endometrium poza jamą macicy. Częstość występowania endometriozy nie jest dokładnie znana ze względu na nietypowy przebieg tej choroby oraz duże opóźnienie w diagnostyce m.in. przez lekceważenie objawów, które są uznawane za fizjologiczne lub też wyolbrzymione. Endometrioza – Czytaj więcej

Najczęstsze błędy medyczne w resuscytacji krążeniowo-oddechowej Błąd medyczny może dotyczyć resuscytacji, gdy toczy się walka o ludzkie życie. W takich momentach oczekujemy od lekarzy ponadprzeciętnych umiejętności. Niestety, nie każdy lekarz jest w stanie działać pod presją czasu – resuscytacja wymaga od lekarzy podejmowania szybkich i trafnych decyzji, ponieważ od tego zależy ludzkie życie. bezpłatna konsultacja Czytaj więcej

Błąd lekarski, a profesjonalizm chirurga w praktyce Błąd lekarski – czym się charakteryzuje profesjonalizm chirurga praktyka w dzisiejszych czasach? Do kluczowych elementów, które definiują profesjonalnego chirurga należą indywidualne umiejętności w zakresie zbierania wywiadu lekarskiego badania przedmiotowego badania podmiotowe, a nie stosowanie najnowszych zdobyczy techniki i farmacji. Odpowiedzialny i nowoczesny  chirurg stale podnosi swoje kwalifikacje na Czytaj więcej